Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lazar Consulting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
14 963€ 75 850€ 471 618€ 276 928€ 116 852€ 38 647€ 17 645€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 020€ 75 778€ 399 848€ 217 902€ 96 686€ 32 902€ 13 894€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 057 € 72 € 71 770 € 59 026 € 20 166 € 5 745 € 3 751 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 184 808 € 1 797 876 € 1 162 088 € 576 078 € 748 888 € 965 943 € 517 379 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 184 808€ 1 797 876€ 1 162 088€ 576 078€ 748 888€ 965 943€ 517 379€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
688 187 € 1 202 383 € 740 695 € 459 017 € 479 786 € 636 137 € 389 202 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 122€ 10 883€ 53 686€ 21 143€ 13 399€ 20 124€ 16 491€
10
B.2
Služby
678 065€ 1 191 500€ 687 009€ 437 874€ 466 387€ 616 013€ 372 711€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
494 564 € 595 565 € 493 163 € 176 087 € 289 268 € 335 551 € 131 928 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
112 616 € 121 604 € 199 770 € 136 865 € 133 876 € 108 137 € 108 830 €
13
C.1
Mzdové náklady
80 212€ 87 234€ 144 691€ 99 825€ 97 883€ 77 596€ 77 806€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 871€ 30 219€ 47 842€ 31 884€ 31 940€ 26 497€ 26 990€
16
C.4
Sociálne náklady
4 533€ 4 151€ 7 237€ 5 156€ 4 053€ 4 044€ 4 034€
17
D
Dane a poplatky
764€ 893€ 2 440€ 1 071€ 1 144€ 1 132€ 1 173€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 950€ 7 242€ 13 712€ 9 047€ 6 807€ 12 491€ 13 842€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€ 250 686€ 1 500€ 300€ 959€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
159 345€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 159€ 701€ 592€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
688€ 3 030€ 3 434€ 5 243€ 974€ 12 978€ 980€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 757€ 3 993€ 2 551€ 760€ 3 748€ 15€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
369 006 € 555 503 € 277 532 € 35 087 € 144 667 € 227 054 € 10 022 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
52 896€ 32 819€ 18 500€ 12 624€ 5 428€ 24€ 19€
39
N
Nákladové úroky
1€
40
XI.
Kurzové zisky
432€ 14€
41
O
Kurzové straty
1 398€ 1 457€ 363€ 42€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
235€ 246€ 5 480€ 5 201€ 4 578€ 3 814€ 4 047€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
52 661 € 32 573 € 11 622 € 6 398 € 500 € -3 832 € -4 028 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
421 667 € 588 076 € 289 154 € 41 485 € 145 167 € 223 222 € 5 994 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
89 487 € 124 167 € 61 676 € 8 709 € 31 934 € 48 909 € 1 909 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
89 487€ 124 167€ 61 676€ 8 709€ 31 934€ 48 909€ 1 909€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
332 180 € 463 909 € 227 478 € 32 776 € 113 233 € 174 313 € 4 085 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
10€
53
T
Mimoriadne náklady
10€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
421 667 € 588 076 € 289 154 € 41 485 € 145 167 € 223 222 € 5 994 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
332 180 € 463 909 € 227 478 € 32 776 € 113 233 € 174 313 € 4 085 €