Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lazar Consulting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 256 836€ 1 201 771€ 2 124 413€ 1 633 706€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 193 576 € 1 202 459 € 2 127 442 € 1 637 140 € 859 749 € 866 714 € 1 017 868 € 536 963 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 765€ 14 963€ 75 850€ 471 618€ 276 928€ 116 852€ 38 647€ 17 645€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 179 270€ 1 184 808€ 1 797 876€ 1 162 088€ 576 078€ 748 888€ 965 943€ 517 379€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€ 250 686€ 1 500€ 300€ 959€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
541€ 688€ 3 030€ 3 434€ 5 243€ 974€ 12 978€ 980€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
747 712 € 833 453 € 1 571 939 € 1 359 608 € 824 662 € 722 047 € 790 814 € 526 941 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 620€ 17 020€ 75 778€ 399 848€ 217 902€ 96 686€ 32 902€ 13 894€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 219€ 10 122€ 10 883€ 53 686€ 21 143€ 13 399€ 20 124€ 16 491€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
599 691€ 678 065€ 1 191 500€ 687 009€ 437 874€ 466 387€ 616 013€ 372 711€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
115 552 € 112 616 € 121 604 € 199 770 € 136 865 € 133 876 € 108 137 € 108 830 €
16
E.1.
Mzdové náklady
82 330€ 80 212€ 87 234€ 144 691€ 99 825€ 97 883€ 77 596€ 77 806€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 570€ 27 871€ 30 219€ 47 842€ 31 884€ 31 940€ 26 497€ 26 990€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 652€ 4 533€ 4 151€ 7 237€ 5 156€ 4 053€ 4 044€ 4 034€
20
F.
Dane a poplatky
564€ 764€ 893€ 2 440€ 1 071€ 1 144€ 1 132€ 1 173€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 951€ 7 950€ 7 242€ 13 712€ 9 047€ 6 807€ 12 491€ 13 842€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 951€ 7 950€ 7 242€ 13 712€ 9 047€ 6 807€ 12 491€ 13 842€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
159 345€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 718€ 2 159€ 701€ 592€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 397€ 4 757€ 3 993€ 2 551€ 760€ 3 748€ 15€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
445 864 € 369 006 € 555 503 € 277 532 € 35 087 € 144 667 € 227 054 € 10 022 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
574 505 € 494 564 € 595 565 € 493 163 € 176 087 € 289 268 € 335 551 € 131 928 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
63 260 € 52 896 € 32 819 € 18 500 € 13 056 € 5 442 € 24 € 19 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
63 260 € 52 896 € 32 819 € 18 500 € 12 624 € 5 428 € 24 € 19 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
63 260€ 52 896€ 32 819€ 18 500€ 12 624€ 5 428€ 24€ 19€
42
XII.
Kurzové zisky
432€ 14€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
242 € 235 € 246 € 6 878 € 6 658 € 4 942 € 3 856 € 4 047 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
1 398€ 1 457€ 363€ 42€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
242€ 235€ 246€ 5 480€ 5 201€ 4 578€ 3 814€ 4 047€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
63 018 € 52 661 € 32 573 € 11 622 € 6 398 € 500 € -3 832 € -4 028 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
508 882 € 421 667 € 588 076 € 289 154 € 41 485 € 145 167 € 223 222 € 5 994 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
106 930 € 89 487 € 124 167 € 61 676 € 8 709 € 31 934 € 48 909 € 1 909 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
106 930€ 89 487€ 124 167€ 61 676€ 8 709€ 31 934€ 48 909€ 1 909€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
401 952 € 332 180 € 463 909 € 227 478 € 32 776 € 113 233 € 174 313 € 4 085 €