Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 619 589€ 4 319 549€ 4 105 497€ 3 887 613€ 3 435 382€ 2 983 960€ 2 474 247€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 121 115 € 4 476 105 € 4 182 735 € 3 922 104 € 3 497 875 € 3 053 450 € 2 474 123 € 4 070 071 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 619 589€ 4 319 549€ 4 105 497€ 3 887 613€ 3 435 382€ 2 983 960€ 2 303 311€ 1 436 015€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
501 526€ 156 556€ 77 238€ 34 491€ 62 493€ 69 489€ 170 812€ 2 634 055€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 485 456 € 3 766 721 € 3 777 310 € 3 419 335 € 4 123 052 € 4 534 926 € 4 460 696 € 6 982 871 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 038€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
421 374€ 565 303€ 469 841€ 461 660€ 433 975€ 452 445€ 443 880€ 477 669€
14
D.
Služby
1 307 357€ 1 512 087€ 1 644 568€ 1 299 631€ 1 108 952€ 1 531 114€ 1 297 019€ 1 417 675€
20
F.
Dane a poplatky
92 507€ 73 001€ 72 996€ 73 158€ 73 076€ 72 929€ 73 746€ 73 518€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 606 433€ 1 545 203€ 1 555 077€ 1 540 503€ 2 464 133€ 2 429 484€ 2 418 191€ 2 388 894€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 606 433€ 1 545 203€ 1 555 077€ 1 540 503€ 2 464 133€ 2 429 484€ 2 418 191€ 2 388 894€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
30 847€ -17 489€ -12 085€ 20 999€ 25 841€ 8 073€ 3 480€ 2 431 453€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 938€ 88 616€ 46 913€ 23 384€ 17 075€ 40 881€ 224 380€ 179 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
635 659 € 709 384 € 405 425 € 502 769 € -625 177 € -1 481 476 € -1 986 573 € -2 912 800 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 890 858 € 2 242 159 € 1 991 088 € 2 126 322 € 1 892 455 € 1 000 401 € 562 412 € -473 366 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
270 € 259 € 140 € 124 € 376 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
259 € 140 € 124 € 367 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
259€ 140€ 124€ 367€
42
XII.
Kurzové zisky
9€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
270€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
398 605 € 420 329 € 1 007 222 € 1 075 076 € 1 087 319 € 1 034 422 € 1 069 103 € 936 046 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
379 779 € 411 639 € 998 681 € 1 066 893 € 1 079 192 € 1 026 258 € 1 060 651 € 927 407 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 062 167€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
379 779€ 411 639€ 998 681€ 1 066 893€ 1 079 192€ 1 026 258€ -1 516€ 927 407€
52
O.
Kurzové straty
13€ 3€ 5€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 826€ 8 690€ 8 541€ 8 170€ 8 127€ 8 161€ 8 447€ 8 639€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-398 335 € -420 329 € -1 007 222 € -1 075 076 € -1 087 060 € -1 034 282 € -1 068 979 € -935 670 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
237 324 € 289 055 € -601 797 € -572 307 € -1 712 237 € -2 515 758 € -3 055 552 € -3 848 470 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
459 344 € 65 869 € -3 932 € -1 308 € -365 411 € 2 906 € -29 680 € -547 160 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
81 929€ 84 618€ 2 880€ 2 929€ 2 906€ 2 903€ 70€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
377 415€ -18 749€ -3 932€ -4 188€ -368 340€ -32 583€ -547 230€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-222 020 € 223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €