Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BTG HOLDING s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 6R/2/2017
  • Spisová značka 6R/2/2017
  • Prvý a posledný záznam 24.2.2017 - 1.7.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
3.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Modra Bratislavský
4.9.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Modra Bratislavský
6.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
4.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
23.3.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
25.2.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bratislava Bratislavský
14.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.1.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
28.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
28.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.11.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
5.11.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
30.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26.9.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
11.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
20.8.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
12.7.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
8.7.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
28.6.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
24.6.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
24.6.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
28.5.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
18.4.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
16.4.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
26.3.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
29.1.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
23.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
6.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
24.9.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
15.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
3.8.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bratislava Bratislavský
21.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. Bratislava Bratislavský
19.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
24.4.2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
27.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
23.3.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
20.2.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bratislava Bratislavský
14.2.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31.1.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bratislava Bratislavský
19.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
19.12.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
8.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
6.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.11.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
22.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
22.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
15.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
8.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
8.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
3.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.10.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.10.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.10.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.10.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.10.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
27.10.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
11.10.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
14.9.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
6.9.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
6.9.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
6.9.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
23.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.8.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
24.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
7.6.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
30.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.5.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
25.4.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
25.4.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Vojtech Agner Bratislava Bratislavský
13.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský