Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
744 396 765€ 452 312 801€ 331 078 427€ 415 773 728€ 429 682 967€ 459 250 784€ 519 969 149€ 580 177 466€ 621 267 107€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
744 792 306 € 452 797 606 € 331 105 428 € 415 916 921 € 429 717 646 € 459 452 937 € 520 153 264 € 580 461 478 € 621 405 804 € 534 547 693 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
741 757 386€ 451 466 701€ 330 652 277€ 415 666 390€ 429 617 443€ 459 149 169€ 519 534 291€ 579 985 331€ 621 198 433€ 534 319 856€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 639 379€ 846 100€ 426 150€ 107 338€ 65 524€ 101 615€ 434 858€ 192 135€ 68 674€ 66 073€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
227 500€ 858€ 375€ 3 660€ 9 905€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
395 541€ 257 305€ 26 143€ 143 193€ 34 679€ 201 778€ 180 455€ 274 107€ 138 697€ 161 764€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
736 969 326 € 448 619 497 € 328 090 504 € 412 040 907 € 428 541 383 € 458 809 580 € 521 293 871 € 578 524 925 € 619 802 918 € 532 777 713 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
716 588 111€ 435 220 065€ 318 716 565€ 406 261 003€ 425 671 332€ 452 060 219€ 513 858 254€ 572 397 418€ 614 366 725€ 529 712 333€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 136 865€ 351 376€ 274 489€ 101 485€ 102 205€ 57 225€ 69 681€ 11 358€ 31 698€ 13 849€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ -229 519€ 229 519€ 0€
14
D.
Služby
14 684 759€ 9 739 441€ 7 298 037€ 4 511 235€ 1 735 126€ 5 702 624€ 6 438 818€ 5 609 847€ 4 400 743€ 2 506 238€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 584 130 € 1 320 972 € 1 242 292 € 972 789 € 881 010 € 863 511 € 769 767 € 425 503 € 339 699 € 388 196 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 631 900€ 768 933€ 666 195€ 516 324€ 488 297€ 496 194€ 476 319€ 283 964€ 230 435€ 276 800€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
163 983€ 148 733€ 170 204€ 176 629€ 132 362€ 118 441€ 74 544€ 15 935€ 15 934€ 15 933€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
675 681€ 348 860€ 333 078€ 256 749€ 241 880€ 232 954€ 203 285€ 118 329€ 83 198€ 87 403€
19
E.4.
Sociálne náklady
112 566€ 54 446€ 72 815€ 23 087€ 18 471€ 15 922€ 15 619€ 7 275€ 10 132€ 8 060€
20
F.
Dane a poplatky
7 470€ 5 716€ 4 604€ 3 277€ 4 100€ 4 115€ 4 569€ 1 458€ 513€ 475€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
603 294€ 1 485 410€ 112 413€ 19 278€ 12 078€ 12 078€ 12 078€ 2 230€ 6 691€ 9 925€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
798 584€ 493 730€ 112 413€ 19 278€ 12 078€ 12 078€ 12 078€ 2 230€ 6 691€ 9 925€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-195 290€ 991 680€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
66 062€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
808 816€ 21 959€ -34€ 26 633€ -17€ 2 957€ 13 145€ 23 744€ 52 517€ -57 669€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
555 881€ 408 496€ 442 083€ 145 207€ 135 549€ 106 851€ 127 559€ 282 886€ 374 813€ 204 366€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 822 980 € 4 178 109 € 3 014 924 € 3 876 014 € 1 176 263 € 643 357 € -1 140 607 € 1 936 553 € 1 602 886 € 1 769 980 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 987 030 € 7 001 919 € 4 789 336 € 4 900 005 € 2 174 304 € 1 430 716 € -397 604 € 2 388 362 € 2 238 422 € 2 153 509 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
24 709 € 5 615 € 14 895 € 4 532 € 5 426 € 13 228 € 243 € 2 546 € 13 865 € 24 872 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
29 € 950 € 4 199 € 5 418 € 181 € 242 € 1 405 € 13 336 € 19 685 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 4€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
29€ 950€ 4 199€ 5 418€ 181€ 242€ 1 401€ 13 336€ 19 685€
42
XII.
Kurzové zisky
24 709€ 5 586€ 13 945€ 333€ 8€ 13 047€ 1€ 1 141€ 529€ 5 187€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
184 375 € 101 610 € 91 308 € 88 244 € 75 263 € 202 300 € 122 216 € 107 161 € 134 709 € 135 864 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 952 € 3 136 € 4 046 € 15 315 € 4 914 € 31 417 € 33 975 € 14 282 € 46 355 € 36 772 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 093€ 2 407€ 3 973€ 15 258€ 4 564€ 29 669€ 32 295€ 13 712€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 859€ 729€ 73€ 57€ 350€ 1 748€ 1 680€ 570€ 46 355€ 36 772€
52
O.
Kurzové straty
88 693€ 17 677€ 14 766€ 2 337€ 705€ 89 783€ 1 428€ 5 606€ 836€ 2 720€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
88 730€ 80 797€ 72 496€ 70 592€ 69 644€ 81 100€ 86 813€ 87 273€ 87 518€ 96 372€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-159 666 € -95 995 € -76 413 € -83 712 € -69 837 € -189 072 € -121 973 € -104 615 € -120 844 € -110 992 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 663 314 € 4 082 114 € 2 938 511 € 3 792 302 € 1 106 426 € 454 285 € -1 262 580 € 1 831 938 € 1 482 042 € 1 658 988 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 678 289 € 749 413 € 627 782 € 833 810 € 244 415 € 114 674 € -224 451 € 407 220 € 331 543 € 386 218 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 592 516€ 830 163€ 666 375€ 831 294€ 176 825€ 41 896€ 3 559€ 329 985€ 426 915€ 384 653€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
85 773€ -80 750€ -38 593€ 2 516€ 67 590€ 72 778€ -228 010€ 77 235€ -95 372€ 1 565€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 985 025 € 3 332 701 € 2 310 729 € 2 958 492 € 862 011 € 339 611 € -1 038 129 € 1 424 718 € 1 150 499 € 1 272 770 €