Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
272 045 935€ 246 338 305€ 276 365 345€ 260 790 949€ 219 180 355€ 189 704 088€ 169 295 159€ 146 795 672€ 149 907 769€ 138 664 878€ 118 462 297€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
251 496 618€ 225 742 334€ 255 129 124€ 239 789 408€ 199 726 425€ 170 779 700€ 151 613 883€ 131 486 186€ 132 851 761€ 123 611 337€ 106 418 936€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
20 549 317 € 20 595 971 € 21 236 221 € 21 001 541 € 19 453 930 € 18 924 388 € 17 681 276 € 15 309 486 € 17 056 008 € 15 053 541 € 12 043 361 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 863 514 € 9 397 522 € 5 110 857 € 6 556 986 € 5 309 557 € 5 185 788 € 4 815 678 € 4 487 339 € 4 447 384 € 3 995 222 € 3 578 473 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 760 698€ 9 352 351€ 5 059 730€ 6 502 576€ 5 258 606€ 5 156 353€ 4 755 571€ 4 452 432€ 4 419 334€ 3 946 612€ 3 558 289€
07
II.3
Aktivácia
102 816€ 45 171€ 51 127€ 54 410€ 50 951€ 29 435€ 60 107€ 34 907€ 28 050€ 48 610€ 20 184€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 454 935 € 26 209 366 € 20 292 808 € 20 880 146 € 18 397 988 € 17 979 634 € 18 313 297 € 17 718 159 € 17 739 132 € 16 074 986 € 16 700 645 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
423 278€ 493 312€ 440 230€ 427 894€ 412 265€ 362 713€ 372 152€ 337 993€ 320 419€ 274 506€ 245 087€
10
B.2
Služby
27 136 979€ 25 169 387€ 20 307 348€ 20 112 279€ 17 954 193€ 17 272 678€ 17 941 145€ 17 380 166€ 17 418 713€ 15 800 480€ 16 455 558€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 957 896 € 3 784 127 € 6 054 270 € 6 678 381 € 6 365 499 € 6 130 542 € 4 183 657 € 2 078 666 € 3 764 260 € 2 973 777 € -1 078 811 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 016 183 € 5 926 170 € 5 454 493 € 4 939 477 € 4 992 948 € 4 764 277 € 4 435 186 € 4 198 452 € 4 065 246 € 3 940 755 € 3 676 368 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 419 158€ 4 241 709€ 4 075 624€ 3 690 733€ 3 829 116€ 3 650 343€ 3 346 435€ 3 301 474€ 3 184 479€ 3 101 060€ 2 890 499€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 496 098€ 1 449 731€ 1 302 168€ 1 107 079€ 1 098 633€ 1 049 095€ 1 011 984€ 841 245€ 823 754€ 773 780€ 730 993€
16
C.4
Sociálne náklady
100 927€ 234 730€ 76 701€ 141 665€ 65 199€ 64 839€ 76 767€ 55 733€ 57 013€ 65 915€ 54 876€
17
D
Dane a poplatky
56 508€ 52 915€ 48 232€ 62 860€ 186 293€ 161 052€ 156 658€ 81 383€ 54 444€ 70 641€ 82 956€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
703 744€ 1 001 157€ 826 530€ 688 481€ 577 602€ 676 308€ 721 454€ 1 121 923€ 1 035 035€ 1 230 826€ 1 850 664€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 248 014€ 8 264 701€ 7 653 267€ 6 920 586€ 6 683 887€ 5 923 975€ 5 094 932€ 5 434 221€ 4 826 225€ 4 489 696€ 3 748 211€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 302 730€ 8 150 284€ 7 552 761€ 6 713 245€ 6 426 879€ 5 854 123€ 5 032 183€ 4 945 362€ 4 331 388€ 3 934 133€ 3 418 938€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-161 131€ 54 655€ 9 077€ -9 608€ 65 092€ 41 845€ 339€ -28 871€ -51 425€ -230 813€ 93 488€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 617 947€ 122 383 311€ 214 699 378€ 201 176 520€ 162 243 008€ 139 897 946€ 123 884 136€ 99 046 436€ 96 657 430€ 88 508 802€ 33 234 297€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
749 146€ 116 618 649€ 209 236 415€ 196 671 153€ 157 632 228€ 135 857 375€ 118 910 829€ 93 707 031€ 92 743 740€ 83 696 470€ 26 047 939€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 156 677 € 2 628 309 € 5 279 407 € 5 709 879 € 5 411 352 € 4 597 483 € 3 906 076 € 2 534 043 € 3 069 487 € 3 330 263 € 733 344 €
38
X.
Výnosové úroky
11 242€ 9 349€ 8 012€ 1 323€ 769€ 8 097€ 32 581€ 9 259€ 87 818€ 42 540€ 21 494€
39
N
Nákladové úroky
10 005€ 2 642€ 1 726€ 1 119€ 783€ 112€ 157€ 116 740€ 205 836€
40
XI.
Kurzové zisky
2 472€ 39€ 146€ 374€ 241€ 6€ 92€ 108€ 533€ 1 074€ 9 322€
41
O
Kurzové straty
1 291€ 1 466€ 2 128€ 3 221€ 1 781€ 729€ 74€ 1 438€ 500€ 446€ 17 942€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 24€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 511€ 8 484€ 5 835€ 5 834€ 7 773€ 7 128€ 4 822€ 3 766€ 4 154€ 10 423€ 108 915€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-17 090 € -3 180 € -1 531 € -8 477 € -9 327 € 134 € 27 620 € 4 163 € 83 697 € -83 995 € -301 877 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 139 587 € 2 625 129 € 5 277 876 € 5 701 402 € 5 402 025 € 4 597 617 € 3 933 696 € 2 538 206 € 3 153 184 € 3 246 268 € 431 467 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
622 838 € 735 824 € 1 288 131 € 1 587 034 € 1 329 639 € 1 128 323 € 1 080 034 € 333 276 € 697 942 € 680 064 € 146 337 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
376 779€ 847 865€ 1 236 740€ 1 627 123€ 1 544 700€ 1 259 107€ 1 072 940€ 904 940€ 979 236€ 748 718€ 219 064€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
246 059€ -112 041€ 51 391€ -40 089€ -215 061€ -130 784€ 7 094€ -571 664€ -281 294€ -68 654€ -72 727€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 516 749 € 1 889 305 € 3 989 745 € 4 114 368 € 4 072 386 € 3 469 294 € 2 853 662 € 2 204 930 € 2 455 242 € 2 566 204 € 285 130 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 139 587 € 2 625 129 € 5 277 876 € 5 701 402 € 5 402 025 € 4 597 617 € 3 933 696 € 2 538 206 € 3 153 184 € 3 246 268 € 431 467 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 516 749 € 1 889 305 € 3 989 745 € 4 114 368 € 4 072 386 € 3 469 294 € 2 853 662 € 2 204 930 € 2 455 242 € 2 566 204 € 285 130 €