Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
234 509 706€ 288 054 647€ 263 955 357€ 289 078 342€ 274 214 111€ 231 122 848€ 200 784 416€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
241 583 205 € 294 775 410 € 386 383 839 € 503 828 847 € 475 445 041 € 393 416 807 € 340 711 797 € 303 089 905 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
221 334 008€ 272 045 935€ 246 338 305€ 276 365 345€ 260 790 949€ 219 180 355€ 189 704 088€ 169 295 159€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 842 183€ 9 760 698€ 9 352 351€ 5 059 730€ 6 502 576€ 5 258 606€ 5 156 353€ 4 755 571€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
112 680€ 102 816€ 45 171€ 51 127€ 54 410€ 50 951€ 29 435€ 60 107€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 333 515€ 6 248 014€ 8 264 701€ 7 653 267€ 6 920 586€ 6 683 887€ 5 923 975€ 5 094 932€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 960 819€ 6 617 947€ 122 383 311€ 214 699 378€ 201 176 520€ 162 243 008€ 139 897 946€ 123 884 136€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
241 616 915 € 292 618 733 € 383 755 530 € 498 549 440 € 469 735 162 € 388 005 455 € 336 114 314 € 299 183 829 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
204 314 974€ 251 496 618€ 225 742 334€ 255 129 124€ 239 789 408€ 199 726 425€ 170 779 700€ 151 568 211€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
285 912€ 423 278€ 493 312€ 440 230€ 427 894€ 412 265€ 362 713€ 372 152€
13
C.
Opravné položky k zásobám
68 025€ -105 322€ 546 667€ -454 770€ 339 973€ 31 530€ 344 243€ 45 672€
14
D.
Služby
25 240 791€ 27 136 979€ 25 169 387€ 20 307 348€ 20 112 279€ 17 954 193€ 17 272 678€ 17 941 145€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 680 711 € 6 016 183 € 5 926 170 € 5 454 493 € 4 939 477 € 4 992 948 € 4 764 277 € 4 435 186 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 139 711€ 4 419 158€ 4 241 709€ 4 075 624€ 3 690 733€ 3 829 116€ 3 650 343€ 3 346 435€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 408 837€ 1 496 098€ 1 449 731€ 1 302 168€ 1 107 079€ 1 098 633€ 1 049 095€ 1 011 984€
19
E.4.
Sociálne náklady
132 163€ 100 927€ 234 730€ 76 701€ 141 665€ 65 199€ 64 839€ 76 767€
20
F.
Dane a poplatky
72 449€ 56 508€ 52 915€ 48 232€ 62 860€ 186 293€ 161 052€ 156 658€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 020 378€ 703 744€ 1 001 157€ 826 530€ 688 481€ 577 602€ 676 308€ 721 454€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 020 378€ 703 744€ 1 001 157€ 826 530€ 688 481€ 577 602€ 676 308€ 721 454€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 132 056€ 6 302 730€ 8 150 284€ 7 552 761€ 6 713 245€ 6 426 879€ 5 854 123€ 5 032 183€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 515€ -161 131€ 54 655€ 9 077€ -9 608€ 65 092€ 41 845€ 339€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
800 104€ 749 146€ 116 618 649€ 209 236 415€ 196 671 153€ 157 632 228€ 135 857 375€ 118 910 829€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-33 710 € 2 156 677 € 2 628 309 € 5 279 407 € 5 709 879 € 5 411 352 € 4 597 483 € 3 906 076 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
379 169 € 2 957 896 € 3 784 127 € 6 054 270 € 6 678 381 € 6 365 499 € 6 130 542 € 4 183 657 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 868 € 13 717 € 9 412 € 8 158 € 1 697 € 1 010 € 8 103 € 32 673 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 415 € 11 242 € 9 349 € 8 012 € 1 323 € 769 € 8 097 € 32 581 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10 415€ 11 242€ 9 349€ 8 012€ 736€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
587€ 769€ 8 097€ 32 581€
42
XII.
Kurzové zisky
433€ 2 472€ 39€ 146€ 374€ 241€ 6€ 92€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 3€ 24€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
49 775 € 30 807 € 12 592 € 9 689 € 10 174 € 10 337 € 7 969 € 5 053 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 434 € 10 005 € 2 642 € 1 726 € 1 119 € 783 € 112 € 157 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20 223€ 8 912€ 1 579€ 190€ 128€ 237€ 112€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
211€ 1 093€ 1 063€ 1 536€ 991€ 546€ 157€
52
O.
Kurzové straty
4 690€ 1 291€ 1 466€ 2 128€ 3 221€ 1 781€ 729€ 74€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 651€ 19 511€ 8 484€ 5 835€ 5 834€ 7 773€ 7 128€ 4 822€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-38 907 € -17 090 € -3 180 € -1 531 € -8 477 € -9 327 € 134 € 27 620 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-72 617 € 2 139 587 € 2 625 129 € 5 277 876 € 5 701 402 € 5 402 025 € 4 597 617 € 3 933 696 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
49 825 € 622 838 € 735 824 € 1 288 131 € 1 587 034 € 1 329 639 € 1 128 323 € 1 080 034 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
641 268€ 376 779€ 847 865€ 1 236 740€ 1 627 123€ 1 544 700€ 1 259 107€ 1 072 940€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-591 443€ 246 059€ -112 041€ 51 391€ -40 089€ -215 061€ -130 784€ 7 094€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-122 442 € 1 516 749 € 1 889 305 € 3 989 745 € 4 114 368 € 4 072 386 € 3 469 294 € 2 853 662 €