Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

P Automobil Import s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
118 387 797€ 106 580 966€ 115 720 729€ 138 380 477€ 134 688 372€ 110 663 634€ 95 967 110€ 88 843 947€ 76 830 466€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
247 634 977 € 236 234 481 € 262 032 840 € 313 750 156 € 303 084 007 € 246 082 228 € 233 762 609 € 223 562 242 € 191 721 142 € 160 779 560 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
117 278 616€ 105 889 003€ 115 052 039€ 137 266 358€ 133 512 729€ 109 859 431€ 95 811 675€ 88 235 354€ 76 164 148€ 67 986 771€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 109 181€ 691 963€ 668 690€ 1 114 119€ 1 175 643€ 804 203€ 155 435€ 608 593€ 666 318€ 750 501€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
861 192€ 1 436 784€ 3 807 876€ 4 798 299€ 4 413 876€ 1 586 311€ 1 213 992€ 1 207 605€ 1 625 091€ 1 085 241€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
128 385 988€ 128 216 731€ 142 504 235€ 170 571 380€ 163 981 759€ 133 832 283€ 136 581 507€ 133 510 690€ 113 265 585€ 90 957 047€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
240 824 408 € 231 358 386 € 257 378 979 € 308 288 083 € 298 234 475 € 244 122 371 € 234 798 609 € 220 842 124 € 189 747 378 € 160 137 585 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
99 297 673€ 96 241 843€ 104 199 119€ 122 590 832€ 120 856 796€ 99 987 810€ 90 086 847€ 78 693 766€ 66 749 294€ 59 589 915€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
364 618€ 218 865€ 246 751€ 374 593€ 287 049€ 704 132€ 289 003€ 353 738€ 306 781€ 377 623€
13
C.
Opravné položky k zásobám
923 901€ -162 063€ -65 140€ 20 040€ -142 727€ 336 590€ 182 760€ -34 000€
14
D.
Služby
11 861 679€ 8 907 354€ 7 891 011€ 9 723 364€ 9 122 529€ 7 482 444€ 4 816 075€ 6 461 932€ 7 195 086€ 7 458 511€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 923 081 € 2 481 655 € 2 127 960 € 2 454 285 € 2 187 806 € 2 217 517 € 1 931 753 € 1 650 991 € 727 875 € 682 565 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 049 575€ 1 762 311€ 1 495 955€ 1 728 887€ 1 503 169€ 1 619 828€ 1 403 828€ 1 235 953€ 545 522€ 493 049€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
797 852€ 656 864€ 575 701€ 652 307€ 621 705€ 540 993€ 480 903€ 377 361€ 167 048€ 174 498€
19
E.4.
Sociálne náklady
75 654€ 62 480€ 56 304€ 73 091€ 62 932€ 56 696€ 47 022€ 37 677€ 15 305€ 15 018€
20
F.
Dane a poplatky
6 008€ 5 379€ 13 126€ 14 686€ 19 794€ 23 267€ 17 252€ 11 704€ 12 840€ 11 385€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
483 194€ 386 364€ 784 246€ 717 871€ 736 458€ 471 332€ 326 399€ 322 976€ 441 767€ 366 167€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
446 579€ 394 830€ 752 059€ 717 871€ 736 458€ 471 332€ 326 399€ 322 976€ 441 767€ 366 167€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 615€ -8 466€ 32 187€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
560 968€ 1 180 941€ 3 343 365€ 4 500 682€ 4 110 827€ 1 443 468€ 1 059 623€ 1 014 602€ 1 427 230€ 1 036 479€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 807€ -87 082€ -309 745€ 441 770€ -16 615€ 12 873€ -9 813€ -33 780€ 47 335€ -14 689€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
124 409 093€ 122 185 130€ 139 148 286€ 167 449 960€ 161 072 558€ 131 442 938€ 136 098 710€ 132 366 195€ 112 839 170€ 90 663 629€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 810 569 € 4 876 095 € 4 653 861 € 5 462 073 € 4 849 532 € 1 959 857 € -1 036 000 € 2 720 118 € 1 973 764 € 641 975 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 939 926 € 1 374 967 € 3 448 988 € 5 671 648 € 4 564 725 € 2 152 658 € 592 425 € 3 334 511 € 2 579 305 € 1 345 223 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 072 € 161 € 862 € 22 € 12 569 € 223 € 460 € 2 364 € 3 477 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 719 € 22 € 12 569 € 129 € 426 € 2 317 € 2 803 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 975€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 719€ 22€ 12 569€ 129€ 426€ 342€ 2 803€
42
XII.
Kurzové zisky
10 353€ 161€ 862€ 94€ 34€ 47€ 674€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
70 430 € 84 724 € 53 410 € 54 497 € 15 173 € 89 070 € 61 100 € 15 153 € 50 972 € -1 691 411 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-1 892 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
181 € 218 € 104 € 4 711 € 32 012 € 32 329 € 638 € 23 745 € 148 899 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
218€ 104€ 4 711€ 32 012€ 32 329€ 638€ 23 745€ 148 899€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
181€
52
O.
Kurzové straty
14 385€ 3 243€ 2 689€ 10 598€ 278€ 11€ 68€ 10€ 260€ 911€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55 864€ 81 481€ 50 503€ 43 795€ 10 184€ 57 047€ 28 703€ 14 505€ 26 967€ 50 779€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-58 358 € -84 724 € -53 249 € -53 635 € -15 151 € -76 501 € -60 877 € -14 693 € -48 608 € 1 694 888 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 752 211 € 4 791 371 € 4 600 612 € 5 408 438 € 4 834 381 € 1 883 356 € -1 096 877 € 2 705 425 € 1 925 156 € 2 336 863 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 484 551 € 1 047 543 € 997 268 € 1 220 960 € 1 110 477 € 393 104 € 178 921 € 670 234 € 188 610 € -453 148 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 710 910€ 1 187 740€ 1 498 513€ 1 386 257€ 1 224 914€ 119 522€ 2 904€ 514 554€ 253 033€ 9€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-226 359€ -140 197€ -501 245€ -165 297€ -114 437€ 273 582€ 176 017€ 155 680€ -64 423€ -453 157€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 267 660 € 3 743 828 € 3 603 344 € 4 187 478 € 3 723 904 € 1 490 252 € -1 275 798 € 2 035 191 € 1 736 546 € 2 790 011 €