Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Duslo, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Duslo, a.s.

 • Názov Duslo, a.s.
 • IČO 35826487
 • DIČ 2021607984
 • IČ DPH SK2021607984 podľa §4
 • Sídlo Administratívna budova, ev. 1236, 927 03 Šaľa
 • Dátum vzniku 28. novembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10393/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 102 426 850 € / splatené 102 426 850 €
  Podľa účtovnej závierky: 102 427 000 €
 • Historický názov AVION Invest, a.s.
  (platné do 1. júla 2006 )
 • Historické sídlo Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
  (platné do 16. novembra 2012)
  areál Duslo, a.s. , 927 03 Šaľa
  (platné do 1. júla 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 11.5.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 11.5.2005
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb 11.5.2005
faktoring a forfaiting 11.5.2005
výroba amoniaku, priemyselných hnojív a močoviny, výrobkov chlórovej chémie, organických a polymérnych látok na báze petrochemických surovín a zemného plynu a polotovarov z nich, technických plynov 1.7.2006
strojárenská výroba a montážne práce, stavebné a stavebnomontážne práce, výkony špeciálnych činností pre iné organizácie 1.7.2006
verejná cestná osobná doprava 1.7.2006
výroba gumárskych prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín a proti škodcom 1.7.2006
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou nebezpečných jedov 1.7.2006
výroba hydroxidu horečnatého a ďalších produktov na báze horčíka 1.7.2006
vedenie účtovníctva 1.7.2006
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.7.2006
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 1.7.2006
montáž meracej a regulačnej techniky 1.7.2006
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III 1.7.2006
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení 1.7.2006
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 1.7.2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 1.7.2006
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov 1.7.2006
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť 1.7.2006
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
činosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 1.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - všeobecné lekárstvo 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - gynekológia a pôrodníctvo 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – stomatológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - vnútorné lekárstvo 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – neurológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – psychiatria 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – chirurgia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – ortopédia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – oftalmológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – dermatovenerológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – otorinolaryngológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - v kategórii lekár v špecializačnom odbore – rádiológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia a hematológia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačných odboroch - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 28.7.2006
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - v kategórii lekár v špecializačných odboroch - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 28.7.2006
pracovná zdravotná služba 15.11.2006
spracovanie údajov 15.11.2006
služby súvisiace s databázami 15.11.2006
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov 15.11.2006
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov 15.11.2006
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 15.11.2006
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 15.11.2006
prevádzkovanie dráhy 15.11.2006
prevádzkovanie dopravy na vlečke 15.11.2006
dodávka plynu, distribúcia plynu 15.11.2006
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 15.11.2006
výroba tepla, rozvod tepla 15.11.2006
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 14.6.2007
technik požiarnej ochrany 4.10.2008
bezpečnostnotechnické služby 4.10.2008
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 23.7.2009
montáž káblových rozvodov 1.1.2011
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, elektrické rozvádzače do 1600 A 1.1.2011
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov 1.1.2011
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť 1.1.2011
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, výroba vinutia cievok pre motory a transformátory, s napätím do 22 kV a do výkonu 3500 kW 1.1.2011
zámočníctvo 1.1.2011
kovoobrábanie 1.1.2011
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu 1.1.2011
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 1.1.2011
oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 1.1.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 1.1.2011
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 1.1.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 1.1.2011
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia 1.1.2011
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 1.1.2011
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne 1.1.2011
povrchová úprava kovov 1.1.2011
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 1.1.2011
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 14.11.2012
informatívne testovanie a analýzy 14.11.2012
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 2.4.2014
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 2.4.2014
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva 15.7.2014
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 15.7.2014
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 15.7.2014
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu:
1/ meranie hluku
2/ meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí
15.7.2014
výskum a vývoj v oblasti humanitných a prírodných vied 15.7.2014
poradenská činnosť v oblasti technologických procesov výroby hnojív 15.7.2014
opravy pracovných strojov 15.7.2014
prevádzkovanie verejnej lekárne 21.9.2015
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov 5.2.2016
chemická výroba 5.2.2016
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb 5.2.2016
výroba kovových konštrukcií a ich častí 5.2.2016
výroba kovových prefabrikátov pre stavby 5.2.2016
projekčná-konštrukčná činnosť v strojárstve 5.2.2016
prenájom stavebných strojov a zariadení obsluhujúcich personálom 5.2.2016
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v strojárstve 5.2.2016
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozahu:
* tlakové nádoby stabilné IV. trieda
* tlakové nádoby stabilné III. trieda
* tlakové nádoby stabilné II. trieda
* tlakové nádoby stabilné I. trieda
* potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda
* potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
Bezpečnostné zariadenia:
* zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
Poznámka: Pri vykonávaní opráv a údržby vyhradených tlakových zariadení je možné aplikovať metódy TREVITEST a FURMANITE.
5.2.2016
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, plnenie plynových zariadení v rozsahu:
* Plynové zariadenia skupiny A na:
Aa - výrobu plynov podľa STN 69 4610
Ab - skladovanie plynov podľa STN 69 4910
Ac1 - plnenie kovových tlakových nádob podľa STN 07 8304
Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice) podľa STN 07 8304
Ae - zvyšovanie tlaku plynu
Af - znižovanie tlaku plynu podľa STN 38 6417
Ag1 - rozvod plynov podľa STN 13 0020, 38 6420
Ah - spotrebu plynov spaľovaním podľa STN 07 703
Ai - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) podľa STN EN 378-4
* Plynové zariadenia skupiny B na:
Ba - spotrebu plynov do 10 Nm3/h vrátane podľa STN 69 4910
Bb - skladovanie plynov s objemom do 100 m3 podľa STN 69 4910
Bc - plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane podľa STN 07 8304
Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h podľa 07 8304
Be - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa podľa STN 07 0703 ROMZ
Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane podľa STN 13 0020, STN 38 6420, STN 38 6461, STN EN 1775
Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 0,5 kW do 0,5 MW STN EN 746-2, STN 07 0703, STN 06 1401, STN 07 0245
Bi - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane podľa STN EN 378-4
Médium: zemný plyn, kyslík, vodík, čpavok,dusík, oxid uhličitý, chlór, sírovodík, syntézny plyn, (vodík-dusík)
Poznámka: Pre opravy vyhradených plynových zariadení platí iba - Ag1, Bg1 (nadzemné časti) pre plnenie vyhradených plynových zariadení platí iba - médium čpavok.
Pri výkone týchto činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v OZS.
Pri vykonaní opráv a údržbe vyhradených plynových zariadení je možné aplikovať metódy TREVITEST a FURMANITE.
5.2.2016
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 896/2001, Nz 849/2001 o založení spoločnosti v zmysle zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia a dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 35/2002 Nz 35/2002 zo dňa 10. 1. 2002.
3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2003.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.3.2005.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 18.04.2005. Ing. Daniela Sklenárová - funkcia konateľa do 29.04.2005.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 90/2005, Nz 19736/2005, NCRls 19450/2005 napísanej dňa 05.05.2005 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom (zvýšenie základného imania z pôvodnej výšky 200.000 Sk na 1.000.000 Sk, zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, zmena obchodného mena z pôvodného: AVION Gastro Invest, spol. s r.o. na: AVION Invest, a.s., zmena sídla z: Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava na: areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa). JUDr. Vojtech Agner, Ing. Robert Konopka - funkcia konateľov od 21.03.2005 do 11.05.2005.
6. Spoločnosť AVION Invest, a.s. je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti PREZAM, a.s. so sídlom areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 34 121 102.
7. Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti AVION Invest, a.s. zo dňa 05.06.2006 o zlúčení so spoločnosťou Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10336/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 301/2006, Nz 21799/2006, NCRls 21724/2006 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 05.06.2006.
Spoločnosť AVION Invest, so sídlom areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 je právnym nástupcom spoločnosti Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10336/T, a preberá všetky jej práva a povinnosti.