Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

10tacle studios slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
32 907 € 32 992 € 33 154 € 33 003 € 33 406 € 35 114 € 36 326 € 37 047 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
32 907 € 32 992 € 33 154 € 33 003 € 33 406 € 35 114 € 36 326 € 37 047 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
32 902 € 32 902 € 22 238 € 22 238 € 32 957 € 34 185 € 22 507 € 22 507 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
32 699€ 32 699€ 22 035€ 22 035€ 32 698€ 32 699€ 22 034€ 22 034€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
88€ 88€ 88€ 88€ 88€ 371€ 88€ 88€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
270€ 270€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
115€ 115€ 115€ 115€ 171€ 1 115€ 115€ 115€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 € 90 € 10 916 € 10 765 € 449 € 929 € 13 819 € 14 540 €
056
B.IV.1
Peniaze
5€ 90€ 215€ 3€ 449€ 929€ 233€ 233€
057
B.IV.2
Účty v bankách
37€ 98€ 2 922€ 3 643€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
10 664€ 10 664€ 10 664€ 10 664€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
32 907 € 32 992 € 33 154 € 33 003 € 33 406 € 35 114 € 36 326 € 37 047 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-302 567 € -301 942 € -301 525 € -301 325 € -300 095 € -298 824 € -297 058 € -295 940 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
069
A.I.1
Základné imanie
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
69 € 70 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 € 69 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
69€ 69€ 69€ 69€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-321 927 € -321 510 € -321 311 € -320 080 € -318 809 € -317 042 € -315 925 € -315 350 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
410 573€ 410 574€ 410 573€ 410 573€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-731 884€ -730 654€ -726 498€ -725 923€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-625 € -418 € -199 € -1 230 € -1 271 € -1 767 € -1 118 € -575 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
335 474 € 334 934 € 334 679 € 334 284 € 333 501 € 333 938 € 333 384 € 332 987 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 183 € 373 € 374 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
150€ 150€ 150€ 183€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
150€ 150€ 373€ 374€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 550 € 3 550 € 3 550 € 3 550 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 550€ 3 550€ 3 550€ 3 550€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
335 324 € 334 784 € 330 979 € 330 584 € 333 351 € 333 755 € 329 461 € 329 063 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
327 090€ 326 850€ 56 670€ 56 490€ 326 112€ 326 003€ 326 946€ 326 186€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
305€ 53€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 119€ 6 789€ 6 279€ 6 801€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 134€ 1 134€ 565€ 564€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 115€ 1 145€ 1 175€ 960€ 960€ 951€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
272 000€ 272 000€ 1 645€ 2 260€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
44 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
44€