Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

10tacle studios slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
958 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
958€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
409 € 234 € 106 € 234 € 733 € 1 065 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
150€ 150€ 106€ 211€ -309€ 885€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
259€ 84€ 23€ 1 042€ 180€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-409 € -234 € 852 € -234 € -733 € -1 065 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-150 € -150 € 852 € -211 € 309 € -885 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
216 € 184 € 91 € 77 € 74 € 53 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
12€ 5€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
204€ 179€ 91€ 77€ 74€ 53€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-216 € -184 € -91 € -77 € -74 € -53 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-625 € -418 € 761 € -311 € -807 € -1 118 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-625 € -418 € -199 € -1 271 € -1 767 € -1 118 €