Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eustream, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti eustream, a.s.

 • Názov eustream, a.s.
 • IČO 35910712
 • DIČ 2021931175
 • IČ DPH SK2021931175 podľa §4b
 • Sídlo Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 10. decembra 2004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 282 928 727 € / splatené 282 928 727 €
  Podľa účtovnej závierky: 282 929 000 €
 • Historický názov eustream, a. s.
  (platné do 20. septembra 2012 )
  eustream, a.s.
  (platné do 20. septembra 2012 )
  SPP - preprava, a.s.
  (platné do 3. januára 2008 )
 • Historické sídlo Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
  (platné do 23. apríla 2012)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Eva Markovičová Člen predstavenstva Stredná 2519/7, 917 01 Trnava 8. februára 2017
Ing. Robert Hančák Podpredseda predstavenstva Brodská 6, 841 04 Bratislava 20. septembra 2012
Ing. Tomáš Mareček Predseda predstavenstva Rudníkovská 529, 190 12 Praha, Česká republika 15. júna 2017
Ing. Miroslav Bodnár Člen predstavenstva Tatranská 40, 934 01 Levice 13. júna 2014
Ing. Michal Kľučár Člen predstavenstva Pod lesom 22, 066 01 Humenné 26. augusta 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 26. augusta 2014] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom (i) troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom (ii) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne, s výnimkou prípadu akéhokoľvek Nakladania s akýmikoľvek aktívami prepravnej siete plynu, ktorých hodnota prevyšuje dvesto miliónov eur (200 000 000 €), kedy spoločnosť koná prostredníctvom všetkých členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k v ytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Andrej Lendvay Dozorná rada Žihľava 281, 991 03 Pôtor 17. novembra 2016
Ing. Mikuláš Maník Dozorná rada Františky Andrássyovej 4169/16, 048 01 Rožňava 17. novembra 2016
Jiří Zrůst Dozorná rada Laxton house, Hillview road, KT0 0TU Claygate, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 21. marca 2017
Ing. Peter Trgiňa, MBA Dozorná rada Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 21. októbra 2020
Ing. Anton Matulčík Dozorná rada Banskobystrická 4, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 21. októbra 2020
Ing. Roman Hudík Dozorná rada Jelšová 30, 900 27 Bernolákovo 21. októbra 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
SPP Infrastructure, a.s. [47228709] Akcionár Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
poskytovanie software - predaj hotových pogramov na základe zmluvy s autorom 1.7.2006
kopírovacie a rozmnožovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 1.7.2006
technik požiarnej ochrany 1.7.2006
bezpečnostnotechnické služby 1.7.2006
zámočníctvo 1.7.2006
zváračské práce 1.7.2006
zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
manipulácia s nákladom 1.7.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
čistiace práce 1.7.2006
povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
defektoskopické skúšky v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve 1.7.2006
geodetické a kartografické činnosti 1.7.2006
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.7.2006
výkon činnosti stavbyvedúceho 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.7.2006
poskytovanie služieb v oblasti enviromentu v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 1.7.2006
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 1.7.2006
montáž, oprava, údržba odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení 1.7.2006
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 1.7.2006
preprava plynu 1.7.2006
výroba tepla, rozvod tepla 1.7.2006
montáž určených meradiel 16.8.2006
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 16.8.2006
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardvéru a softvéru 12.7.2011
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače do 1000V, 500A 12.7.2011
poskytovanie elektronických komunikačných sietí 23.4.2012
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 23.4.2012
vydavateľská činnosť 6.8.2018
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2004 podľa § 163 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 742/2004, Nz 84774/2004 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 282/2006, Nz 19127/2006, NCRIs 19044/2006 zo dňa 18.5.2006 - zvýšenie základného imania, odvolanie/menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, zmena stanov spoločnosti.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.2.2007.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 161/2007, Nz 21159/2007, NCRls 21053/2007.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2007.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2007 a 30.10.2007. Zmena obchodného mena z SPP - preprava, a.s. na eustream, a.s.
7. Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 17987/2008, NCRls 17806/2008 napísaná dňa 29.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008. Andreas Rau predseda predstavenstva od 1.7.2007 do 30.6.2008.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 13553/2009 zo dňa 28.4.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2010.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N143/2011 Nz 17118/2011 zo dňa 11.05.2011.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2011.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2011
14. Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady zo dňa 24.11.2011.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2012.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2012
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2013 a 24.01.2013.
19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRls 5409/2013 zo dňa 18.02.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.03.2013.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2014 a 23.05.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2014.
23. Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 25.07.2014.
24. Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 06.11.2014.
25. Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 14.11.2016 - 15.11.2016 v znení dodatku k nemu zo dňa 23.01.2017.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2017.
27. Rozhodnutie členov dozornej komisie per rollam prijaté dňa 18.05.2017.
História zmien a podania