Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
386 080 000 € 391 568 000 € 375 251 000 € 346 787 000 € 334 338 000 € 316 430 000 € 306 459 000 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
272 170 000€ 297 557 000€ 287 197 000€ 271 302 000€ 255 174 000€ 244 159 000€ 237 555 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 910 000€ 94 011 000€ 88 054 000€ 75 485 000€ 79 164 000€ 72 271 000€ 68 904 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
345 420 000 € 372 381 000 € 339 933 000 € 307 886 000 € 295 839 000 € 282 270 000 € 255 796 000 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 710 000€ 9 091 000€ 9 111 000€ 8 621 000€ 7 375 000€ 7 992 000€ 6 481 000€
14
D.
Služby
135 439 000€ 162 393 000€ 151 984 000€ 133 739 000€ 134 870 000€ 129 150 000€ 112 617 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 137 000 € 48 674 000 € 45 119 000 € 42 275 000 € 35 635 000 € 31 957 000 € 29 530 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 352 000€ 33 407 000€ 30 177 000€ 26 680 000€ 24 601 000€ 22 426 000€ 20 710 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 580 000€ 15 267 000€ 14 942 000€ 15 595 000€ 11 034 000€ 9 531 000€ 8 820 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
127 801 000€ 122 537 000€ 113 011 000€ 106 057 000€ 101 432 000€ 96 625 000€ 92 303 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 801 000€ 122 537 000€ 113 011 000€ 106 057 000€ 101 432 000€ 96 625 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 333 000€ 29 686 000€ 20 708 000€ 17 194 000€ 16 527 000€ 16 546 000€ 14 865 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
40 660 000 € 19 188 000 € 35 318 000 € 38 901 000 € 38 499 000 € 34 160 000 € 50 663 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
129 021 000 € 126 073 000 € 126 102 000 € 128 942 000 € 112 929 000 € 107 017 000 € 118 457 000 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 124 000 € 1 431 000 € 1 848 000 € 2 117 000 € 2 554 000 € 3 126 000 € 4 124 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 124 000 € 1 431 000 € 1 848 000 € 2 117 000 € 2 554 000 € 3 126 000 € 4 124 000 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 124 000 € -1 431 000 € -1 848 000 € -2 117 000 € -2 554 000 € -3 126 000 € -4 124 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
39 536 000 € 17 757 000 € 33 470 000 € 36 784 000 € 35 944 000 € 31 034 000 € 46 539 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 566 000 € 3 766 000 € 7 568 000 € 7 670 000 € 7 721 000 € 7 651 000 € 13 547 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 3 000€ 5 000€ 8 000€ 22 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 566 000€ 3 766 000€ 7 568 000€ 7 667 000€ 7 716 000€ 7 643 000€ 13 525 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
33 970 000 € 13 991 000 € 25 902 000 € 29 114 000 € 28 223 000 € 23 383 000 € 32 992 000 €