Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Sales Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
106 877 216€ 131 305 905€ 117 226 122€ 105 270 757€ 98 705 152€ 82 924 311€ 80 829 933€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
108 907 895 € 133 327 062 € 119 471 575 € 107 594 563 € 100 611 878 € 82 920 929 € 80 822 759 € 72 631 953 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
105 849 628€ 130 265 844€ 115 426 518€ 103 688 888€ 96 374 372€ 78 252 199€ 77 735 067€ 69 921 722€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
263 104€ 170 170€ 103 797€ 121 234€ 271 773€ 280 001€ 217 534€ 259 335€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
764 484€ 869 891€ 1 695 807€ 1 460 635€ 2 059 007€ 2 474 024€ 1 147 226€ 1 389 616€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 030 679€ 2 021 157€ 2 245 453€ 2 323 806€ 1 906 726€ 1 914 705€ 1 722 932€ 1 061 280€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
107 328 381 € 131 625 176 € 117 496 518 € 106 248 124 € 98 554 122 € 80 946 611 € 78 593 710 € 71 731 747 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
97 085 561€ 120 822 687€ 105 165 724€ 94 114 662€ 86 325 809€ 69 038 136€ 67 919 833€ 61 594 845€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
193 895€ 204 108€ 194 863€ 202 802€ 226 519€ 200 059€ 137 035€ 260 984€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-112 634€ -119 799€ 285 277€ -3 798€ 35 882€ 7 864€ 15 337€ -84 588€
14
D.
Služby
4 896 992€ 5 164 104€ 5 166 936€ 5 126 081€ 5 461 819€ 5 521 589€ 5 651 987€ 5 088 849€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 043 797 € 1 989 714 € 1 913 455 € 1 851 044 € 1 635 586 € 1 510 993 € 1 463 443 € 1 421 097 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 487 087€ 1 482 280€ 1 405 182€ 1 373 525€ 1 226 880€ 1 067 807€ 1 119 753€ 1 091 029€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
508 964€ 468 665€ 464 183€ 440 515€ 369 661€ 408 679€ 309 964€ 297 266€
19
E.4.
Sociálne náklady
47 746€ 38 769€ 44 090€ 37 004€ 39 045€ 34 507€ 33 726€ 32 802€
20
F.
Dane a poplatky
102 630€ 77 024€ 80 216€ 48 539€ 121 677€ 91 339€ 80 788€ 61 747€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
415 108€ 386 198€ 575 638€ 676 718€ 578 596€ 619 482€ 617 466€ 738 675€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
390 058€ 413 432€ 558 621€ 674 550€ 599 891€ 572 043€ 689 937€ 666 204€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 050€ -27 234€ 17 017€ 2 168€ -21 295€ 47 439€ -72 471€ 72 471€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
574 895€ 666 511€ 1 322 576€ 1 180 097€ 1 826 638€ 2 026 936€ 1 115 832€ 1 186 617€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 10 365€ -29 545€ -46 025€ -126 343€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 128 137€ 2 434 629€ 2 781 468€ 3 051 979€ 2 371 141€ 1 930 213€ 1 638 014€ 1 589 864€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 579 514 € 1 701 886 € 1 975 057 € 1 346 439 € 2 057 756 € 1 974 318 € 2 229 049 € 900 206 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 048 918 € 4 364 914 € 4 717 515 € 4 370 375 € 4 596 116 € 3 764 552 € 4 228 409 € 3 320 967 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 557 € 1 473 € 1 869 € 1 315 € 1 472 € 3 382 € 7 174 € 11 656 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 557 € 1 473 € 1 766 € 1 210 € 1 282 € 3 181 € 7 098 € 9 810 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 766€ 1 210€ 1 282€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 557€ 1 473€ 3 181€ 7 098€ 9 810€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 103€ 105€ 190€ 201€ 76€ 1 846€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
30 286 € 10 688 € 12 703 € 15 681 € 17 996 € 26 752 € 26 122 € 36 853 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 884 € 180 € 1 899 € 6 125 € 7 030 € 16 180 € 15 556 € 28 787 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
19 884€ 1 899€ 6 125€ 4 790€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
180€ 2 240€ 16 180€ 15 556€ 28 787€
52
O.
Kurzové straty
795€ 784€ 770€ 561€ 1 455€ 999€ 907€ 221€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 607€ 9 724€ 10 034€ 8 995€ 9 511€ 9 573€ 9 659€ 7 845€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-27 729 € -9 215 € -10 834 € -14 366 € -16 524 € -23 370 € -18 948 € -25 197 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 551 785 € 1 692 671 € 1 964 223 € 1 332 073 € 2 041 232 € 1 950 948 € 2 210 101 € 875 009 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
368 008 € 443 377 € 480 730 € 350 474 € 552 771 € 483 491 € 544 884 € 274 137 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
427 787€ 508 219€ 678 024€ 403 690€ 545 680€ 529 902€ 545 734€ 315 029€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-59 779€ -64 842€ -197 294€ -53 216€ 7 091€ -46 411€ -850€ -40 892€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 183 777 € 1 249 294 € 1 483 493 € 981 599 € 1 488 461 € 1 467 457 € 1 665 217 € 600 872 €