Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARDA Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.07.2021
30.06.2022
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
500 000€ 500 000€ 500 000€ 437 500€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
506 329 € 500 001 € 500 000 € 437 500 € 504 583 € 619 559 € 500 000 € 500 817 € 500 417 € 500 132 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
500 000€ 500 000€ 500 000€ 437 500€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 583€ 118 333€ 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 329€ 1€ 1 226€ 817€ 132€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
334 762 € 330 594 € 266 524 € 205 440 € 231 752 € 362 140 € 198 978 € 259 291 € 391 548 € 369 927 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
107 544€ 105 352€ 50 255€ 50 034€ 45 422€ 35 810€ 55 676€ 90 516€ 73 047€ 80 818€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
99 411€ 102 424€ 94 283€ 32 933€ 49 389€ 60 738€ 27 523€ 33 903€ 30 590€ 15 358€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
8 675€ 7 690€ 7 794€ 6 305€ 4 839€ 4 837€ 4 778€ 4 821€ 4 851€ 4 783€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
116 458€ 112 313€ 111 863€ 113 813€ 115 802€ 121 160€ 106 538€ 128 545€ 277 423€ 266 791€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 458€ 112 313€ 111 863€ 113 813€ 115 802€ 121 160€ 106 538€ 128 545€ 277 423€ 266 791€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 566€ 137 503€ 975€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 674€ 2 815€ 2 329€ 2 355€ 3 734€ 2 092€ 4 463€ 531€ 5 637€ 2 177€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
171 567 € 169 407 € 233 476 € 232 060 € 272 831 € 257 419 € 301 022 € 241 526 € 108 869 € 130 205 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
293 045 € 292 224 € 355 462 € 354 533 € 405 189 € 403 452 € 416 801 € 375 581 € 396 363 € 403 824 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 3 € 4 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
721 € 715 € 707 € 938 € 716 € 750 € 756 € 47 261 € 87 532 € 108 706 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
218 € 46 436 € 86 985 € 108 417 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
218€ 46 436€ 86 985€ 108 417€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
721€ 715€ 707€ 720€ 716€ 750€ 756€ 825€ 547€ 289€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-721 € -715 € -707 € -938 € -716 € -750 € -754 € -47 258 € -87 528 € -108 703 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
170 846 € 168 692 € 232 769 € 231 122 € 272 115 € 256 669 € 300 268 € 194 268 € 21 341 € 21 502 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
37 485 € 39 095 € 50 542 € 49 118 € 53 590 € 47 437 € 59 133 € 31 449 € 2 881 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
37 485€ 39 095€ 50 542€ 49 118€ 53 590€ 47 437€ 59 133€ 31 449€ 2 881€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
133 361 € 129 597 € 182 227 € 182 004 € 218 525 € 209 232 € 241 135 € 162 819 € 18 460 € 21 502 €