Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
43 338€ 92 871€ 39 776€ 57 085€ 12 978€ 1 574€ 2 710€ 19 445€ 45 021€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 249€ 65 184€ 24 474€ 30 271€ 10 324€ 1 574€ 2 710€ 13 360€ 45 021€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
14 089 € 27 687 € 15 302 € 26 814 € 2 654 € 0 € 6 085 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
14 019 635 € 12 962 096 € 13 881 760 € 9 776 438 € 32 095 646 € 14 473 744 € 17 849 696 € 18 873 533 € 21 100 112 € 16 306 709 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 973 189€ 12 760 375€ 13 860 415€ 9 739 433€ 31 304 483€ 14 138 386€ 17 445 653€ 18 690 970€ 21 052 434€ 16 063 310€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
22 836€ 170 878€ -4 577€ -4 649€ -523€ 78 953€
07
II.3
Aktivácia
23 610€ 30 843€ 25 922€ 41 654€ 791 686€ 335 358€ 404 043€ 182 563€ 47 678€ 164 446€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 462 835 € 9 632 805 € 8 863 178 € 6 153 840 € 23 126 943 € 9 404 066 € 12 403 905 € 10 843 173 € 14 867 748 € 10 810 915 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 733 604€ 2 960 179€ 2 375 090€ 2 056 869€ 6 465 327€ 3 323 533€ 2 706 885€ 2 877 457€ 4 070 017€ 3 083 121€
10
B.2
Služby
6 729 231€ 6 672 626€ 6 488 088€ 4 096 971€ 16 661 616€ 6 080 533€ 9 697 020€ 7 965 716€ 10 797 731€ 7 727 794€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 570 889 € 3 356 978 € 5 033 884 € 3 649 412 € 8 971 357 € 5 069 678 € 5 445 791 € 8 036 445 € 6 232 364 € 5 495 794 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 909 340 € 3 308 266 € 3 157 207 € 2 738 738 € 7 626 995 € 3 550 713 € 3 457 266 € 6 099 233 € 4 789 476 € 3 633 894 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 844 838€ 2 396 894€ 2 303 630€ 1 996 357€ 6 602 015€ 2 790 917€ 2 676 093€ 5 357 521€ 4 015 284€ 2 957 301€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
956 593€ 803 704€ 778 318€ 663 866€ 880 801€ 684 138€ 697 386€ 640 020€ 666 508€ 603 451€
16
C.4
Sociálne náklady
107 909€ 107 668€ 75 259€ 78 515€ 144 179€ 75 658€ 83 787€ 101 692€ 107 684€ 73 142€
17
D
Dane a poplatky
45 952€ 47 026€ 42 919€ 51 038€ 52 640€ 49 638€ 54 405€ 40 871€ 35 057€ 27 899€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
506 731€ 567 786€ 695 770€ 735 226€ 646 927€ 759 386€ 754 549€ 782 438€ 857 320€ 682 077€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
308 977€ 6 434€ 40 230€ 35 357€ 223 006€ 1 346 741€ 79 406€ 41 423€ 907 097€ 391 539€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 192€ 1 736€ 29 049€ 23 064€ 129 469€ 1 079 553€ 68 197€ 41 621€ 289 209€ 239 803€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
21 965€ 1 550€ 932€ 612€ -24 110€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
166 142€ 105 755€ 58 857€ 93 906€ 70 102€ 88 385€ 60 122€ 59 148€ 61 933€ 26 802€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
273 101€ 163 063€ 203 125€ 100 292€ 146 818€ 92 324€ 91 621€ 83 856€ 95 706€ 98 428€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
224 727 € -620 260 € 1 003 969 € 129 705 € 661 616 € 973 190 € 1 159 281 € 1 088 997 € 1 134 626 € 1 256 144 €
38
X.
Výnosové úroky
244€ 1 013€ 1 634€ 8 297€ 1 438€ 608€ 3 505€ 18 483€ 11 945€ 10 850€
39
N
Nákladové úroky
72 398€ 17 156€ 12 214€ 8 451€ 17 124€ 16 826€ 19 575€ 29 322€ 36 160€ 29 757€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 2€
41
O
Kurzové straty
303€ 40€ 43€ 55€ 1€ 53€ 269€ 3€ 32€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
125€ 238€ 53€ 617€ 3 291€ 717€ 2 948€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
75 611€ 76 829€ 68 717€ 68 231€ 55 801€ 46 298€ 40 483€ 40 796€ 15 254€ 26 881€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-147 943 € -92 774 € -79 285 € -68 440 € -71 488 € -62 569 € -56 205 € -48 347 € -38 752 € -42 870 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
76 784 € -713 034 € 924 684 € 61 265 € 590 128 € 910 621 € 1 103 076 € 1 040 650 € 1 095 874 € 1 213 274 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 50 € 239 995 € 7 886 € 145 158 € 207 792 € 255 229 € 222 482 € 209 402 € 230 424 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 50€ 254 190€ 31 849€ 169 534€ 233 772€ 266 246€ 202 081€ 194 763€ 199 187€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 195€ -23 963€ -24 376€ -25 980€ -11 017€ 20 401€ 14 639€ 31 237€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
76 784 € -713 084 € 684 689 € 53 379 € 444 970 € 702 829 € 847 847 € 818 168 € 886 472 € 982 850 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
76 784 € -713 034 € 924 684 € 61 265 € 590 128 € 910 621 € 1 103 076 € 1 040 650 € 1 095 874 € 1 213 274 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
76 784 € -713 084 € 684 689 € 53 379 € 444 970 € 702 829 € 847 847 € 818 168 € 886 472 € 982 850 €