Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

 • Vydaný 8.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 228 z roku 2016 29.11.2016
 • Úpadca LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.
  IČO: 36178284
  Baška 300
  040 16   Baška
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o., so sídlom Pod Hrabinou 40, Košice 040 16, IČO: 36 178 284, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke číslo 9792/V, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie v Obchodnom vestníku podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 29CbR/40/2016
 • ICS 7116205030
 • Vydal JUDr. Petra Hudáková
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Adriana Venglarčíková

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
29.11.2016
Rozhodnutie Zrušenie