Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KORDSERVICE SK, a.s. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KORDSERVICE SK, a.s. v likvidácii [zrušená]

 • Názov KORDSERVICE SK, a.s. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 36236233
 • DIČ 2020188049
 • Sídlo Továrenská 532, 905 01 Senica
 • Dátum vzniku 1. marca 2000, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10146/T
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 34 000 €
 • Historický názov KORDSERVICE SK, a.s.
  (platné do 18. januára 2011 )
  SH ENERGO, a.s.
  (platné do 1. januára 2006 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 26.marca 2013
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 1. októbra 2010
 • Právny dôvod zrušenia Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
Likvidácia
Dozorná rada
platné do výmazu zo dňa 26.3.2013
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Josef Foks Dozorná rada Velká nad Veličkou 780, 696 74 Velká nad Veličkou, Česká republika 1. októbra 2010
Jaroslava Huttová Dozorná rada Štefánikova 721/26, 905 01 Senica 1. októbra 2010
Dana Marečková Dozorná rada Horná Dolina 49, 906 05 Podbranč 1. októbra 2010
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu 1.3.2000
úprava a predaj priemyselnej vody 1.3.2000
prenájom výrobných technológií 1.3.2000
prenájom nehnuteľnosti 1.3.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 1.3.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 1.3.2000
zámočníctvo 17.3.2005
brúsenie a leštenie kovov 17.3.2005
kovoobrábanie 17.3.2005
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 17.3.2005
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby 17.3.2005
stolárstvo 17.3.2005
poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 17.3.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 17.3.2005
automatizované spracovanie dát 17.3.2005
dodávky a poradenské služby ohľadne programov 17.3.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 17.3.2005
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 17.3.2005
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky 17.3.2005
čistenie komunikácií s použitím materiálov 17.3.2005
starostlivosť a údržba o okresné porasty a zatrávnené plochy, trávniky 17.3.2005
zváračské práce 17.3.2005
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť 17.3.2005
prenájom motorových vozidiel 10.5.2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava 31.5.2005
montáž, oprava. údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení 7.6.2005
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 7.6.2005
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 7.6.2005
mechanická montáž strojných zariadení 1.1.2006
elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny 23.2.2006
výroba tepla 11.3.2006
rozvod tepla 11.3.2006
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 13.6.2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 13.11.2007
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 17.3.2005
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia 13.11.2007
výroba predliskov a PET vločiek 24.5.2008
výkon kalibrácie iných ako určených meradiel, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 24.5.2008
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.11.1999 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.11.1999 spísaným do notárskej zápisnice N 877/99, Nz 645/99 podľa slovenského práva.
2. Valné zhromaždenie konané dňa 10.10.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 845/2003, Nz 90764/2003 schválilo nové stanovy.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 13.04.2005, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 29/2005, NZ 15604/2005 doplnilo stanovy.
4. Rozhodnutím Krajského súdu v Brne sp. zn.: KSBR 39 INS 2466/2009-B-36 zo dňa 07.08.2009 povolil uvedený súd riešenie úpadku reorganizáciou. Oddeleným insolvenčným správcom bola menovaná Mgr. Markéta Kellerová, so sídlom Tomášikova 19, Brno. Súd odvolal Mgr. Miroslava Sládka z funkcie insolvenčného správcu a potvrdil ustanovenie Ing. Lee Loudu, so sídlom Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.
História zmien a podania
 • 2013
 • 28.3. 2013
  Výmaz číslo R484535
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 34 000 € (splatené 34 000 €)
  • zmena likvidácie:
   Vstup do likvidácie dňa 1. októbra 2010 a ukončená dňa 31. júla 2012 a konaním:
   Právne úkony smerujúce k likvidácii za spoločnosť počas likvidácie vykonáva a za spoločnosť podpisuje likvidátor samostatne.
   pôvodne
   Vstup do likvidácie dňa 1. októbra 2010 a konaním:
   Právne úkony smerujúce k likvidácii za spoločnosť počas likvidácie vykonáva a za spoločnosť podpisuje likvidátor samostatne.
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť môžu konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú len úkony vykonávané samostatne predsedom predstavenstva alebo spoločne dvomi členmi predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu
   • úprava a predaj priemyselnej vody
   • prenájom výrobných technológií
   • prenájom nehnuteľnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • zámočníctvo
   • brúsenie a leštenie kovov
   • kovoobrábanie
   • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   • stolárstvo
   • poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • automatizované spracovanie dát
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   • montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
   • čistenie komunikácií s použitím materiálov
   • starostlivosť a údržba o okresné porasty a zatrávnené plochy, trávniky
   • zváračské práce
   • opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   • prenájom motorových vozidiel
   • vnútroštátna nákladná cestná doprava
   • montáž, oprava. údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
   • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
   • mechanická montáž strojných zariadení
   • elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   • výroba tepla
   • rozvod tepla
   • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
   • výroba predliskov a PET vločiek
   • výkon kalibrácie iných ako určených meradiel, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • 22.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R479908
  • Účtovná závierka k 31.07.2012
  • Rozhodnutie insolvenčného správcu
 • 6.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R464523
  • Konečná správa likvidátora
  • Súvaha k 31.07.2012
  • Výkaz ziskov a strát k 31.07.2012
  • Poznámky k účtovnej závierke k 31.07.2012
  • Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
  • Čestné prehlásenie likvidátora
  • Notárska zápisnica N 336/2010, NZ 51423/2010, NCRls 52126/2010
  • Notárska zápisnica N 710/2012, NZ 48496/2012, NCRls 49307/2012
  • Reorganizačný plán
 • 2012
 • 2.8. 2012
  Zmena zápisu číslo R306602

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 31.7. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutím Krajského súdu v Brne sp. zn.: KSBR 39 INS 2466/2009-B-36 zo dňa 07.08.2009 povolil uvedený súd riešenie úpadku reorganizáciou. Oddeleným insolvenčným správcom bola menovaná Mgr. Markéta Kellerová, so sídlom Tomášikova 19, Brno. Súd odvolal Mgr. Miroslava Sládka z funkcie insolvenčného správcu a potvrdil ustanovenie Ing. Lee Loudu, so sídlom Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

 • 21.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R216227
  • Správa audítora + Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 30.09.2010
 • 2011
 • 18.1. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 4.8. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.6. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 34 000 € (splatené 34 000 €) z hodnoty 33 194 € (splatené 33 194 €)

 • 2008
 • 24.5. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba predliskov a PET vločiek
  • výkon kalibrácie iných ako určených meradiel, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

 • 2007
 • 13.11. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia

 • 13.6. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

 • 2006
 • 11.3. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba tepla
  • rozvod tepla
  Zrušené predmety
  • výroba a rozvod tepla

 • 23.2. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  Zrušené predmety
  • výroba a rozvod elektriny

 • 1.1. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu KORDSERVICE SK, a.s. z SH ENERGO, a.s.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • mechanická montáž strojných zariadení
 • 2005
 • 7.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • montáž, oprava. údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení

 • 31.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vnútroštátna nákladná cestná doprava

 • 10.5. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom motorových vozidiel
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 13.04.2005, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 29/2005, NZ 15604/2005 doplnilo stanovy.
 • 17.3. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť môžu konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú len úkony vykonávané samostatne predsedom predstavenstva alebo spoločne dvomi členmi predstavenstva.
   pôvodne
   Menom spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne, vždy dvaja súčasne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zámočníctvo
   • brúsenie a leštenie kovov
   • kovoobrábanie
   • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   • stolárstvo
   • poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • automatizované spracovanie dát
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
   • montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
   • čistenie komunikácií s použitím materiálov
   • starostlivosť a údržba o okresné porasty a zatrávnené plochy, trávniky
   • zváračské práce
   • opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • 2004
 • 6.5. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba a rozvod tepla
  • výroba a rozvod elektriny

 • 12.1. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 1.3. 2000
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny