Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2009
31.05.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 852 000€ 12 707 000€ 1 000€ 6 000€ 339 000€ 115 766€ 95 294€ 211 029€ 244 539€ 543 433€ 1 014 267€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 170 000€ 14 029 000€ 0€ 305 000€ 95 917€ 190 670€ 167 720€ 169 043€ 517 374€ 858 899€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-3 318 000 € -1 322 000 € 1 000 € 6 000 € 34 000 € 19 849 € -95 376 € 43 309 € 75 496 € 26 059 € 155 368 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
299 188 000 € 376 013 000 € 206 824 000 € 178 118 000 € 172 422 000 € 202 527 053 € 206 082 899 € 148 569 502 € 118 360 339 € 132 594 105 € 74 525 201 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
302 206 000€ 358 106 000€ 202 705 000€ 177 969 000€ 173 248 000€ 197 683 666€ 201 299 293€ 142 231 285€ 114 044 437€ 122 276 255€ 69 889 123€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 018 000€ -1 338 000€ 4 119 000€ 149 000€ -826 000€ 117 863€ -112 823€ 1 201 071€ -1 600 255€ 3 417 659€ 632 088€
07
II.3
Aktivácia
0€ 19 245 000€ 4 725 524€ 4 896 429€ 5 137 146€ 5 916 157€ 6 900 191€ 4 003 990€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
229 170 000 € 300 163 000 € 175 441 000 € 141 021 000 € 140 701 000 € 155 654 045 € 166 121 540 € 112 346 793 € 87 921 901 € 101 056 698 € 53 829 138 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 653 000€ 263 708 000€ 147 217 000€ 115 157 000€ 113 494 000€ 128 906 764€ 130 909 609€ 93 440 069€ 71 548 361€ 81 246 409€ 42 944 727€
10
B.2
Služby
31 517 000€ 36 455 000€ 28 224 000€ 25 864 000€ 27 207 000€ 26 679 468€ 35 211 931€ 18 906 724€ 16 373 540€ 19 810 289€ 10 884 411€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
66 700 000 € 74 528 000 € 31 384 000 € 37 103 000 € 31 755 000 € 46 892 857 € 39 865 983 € 36 266 018 € 30 513 934 € 31 563 466 € 20 851 431 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
51 847 000 € 54 339 000 € 31 599 000 € 24 186 000 € 19 870 000 € 18 723 528 € 16 167 870 € 13 161 945 € 11 231 162 € 9 368 794 € 6 604 059 €
13
C.1
Mzdové náklady
36 726 000€ 40 339 000€ 22 223 000€ 17 037 000€ 14 034 000€ 13 177 952€ 11 351 938€ 9 356 770€ 7 994 840€ 6 680 044€ 4 719 169€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 755 000€ 11 355 000€ 7 872 000€ 5 983 000€ 4 939 000€ 4 649 118€ 4 010 566€ 3 273 966€ 2 782 704€ 2 314 947€ 1 609 208€
16
C.4
Sociálne náklady
3 366 000€ 2 645 000€ 1 504 000€ 1 166 000€ 897 000€ 896 458€ 805 366€ 531 209€ 453 618€ 373 803€ 275 682€
17
D
Dane a poplatky
34 267€ 37 746€ 34 741€ 24 172€ 19 586€ 26 004€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 736 000€ 15 625 000€ 17 924 000€ 17 093 000€ 14 353 000€ 6 182 553€ 7 873 886€ 6 286 816€ 7 742 082€ 10 904 014€ 11 045 947€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
678 000€ 34 000€ 1 835 269€ 2 151 563€ 1 478 151€ 975 420€ 1 933 262€ 1 392 914€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 806 171€ 2 113 842€ 1 416 979€ 1 063 266€ 1 852 619€ 1 641 344€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-57 056€ 114 540€ 55 790€ 162 425€ 43 073€ 11 742€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 438 000€ 6 121 000€ 16 018 000€ 12 711 000€ 13 711 000€ 7 230 548€ 7 364 806€ 3 964 715€ 2 291 812€ 5 572 283€ 3 391 450€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 271 000€ 3 390 000€ 23 562 000€ 783 000€ 3 535 000€ 11 131 396€ 5 442 966€ 1 506 354€ 2 333 986€ 5 051 000€ 3 411 576€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-2 038 000 € 7 329 000 € -25 683 000 € 7 752 000 € 7 708 000 € 18 137 815 € 17 631 502 € 19 246 259 € 11 224 073 € 11 829 925 € 2 895 123 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 643€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
569€ 2 364€ 1 245€ 19 327€ 6 119€ 1 425€
39
N
Nákladové úroky
336 000€ 653 000€ 446 000€ 275 000€ 123 000€ 147 464€ 188 988€ 438 633€ 649 839€ 719 111€ 464 292€
40
XI.
Kurzové zisky
63 000€ 4 000€ 16 000€ 11 000€ 12 000€ 63 502€ 6 570€ 22 485€ 484 601€ 189 469€ 14 441€
41
O
Kurzové straty
201 000€ 122 000€ 62 000€ 41 000€ 27 000€ 14 769€ 44 551€ 62 448€ 57 940€ 819 769€ 33 939€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 000€ 13 000€ 13 000€ 12 000€ 12 000€ 12 706€ 11 104€ 11 627€ 12 177€ 154 321€ 125 391€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-488 000 € -784 000 € -505 000 € -317 000 € -150 000 € -110 868 € -235 709 € -488 978 € -216 028 € -1 497 613 € -613 398 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 526 000 € 6 545 000 € -26 188 000 € 7 435 000 € 7 558 000 € 18 026 947 € 17 395 793 € 18 757 281 € 11 008 045 € 10 332 312 € 2 281 725 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-308 000 € 826 000 € 3 000 € 2 143 000 € 1 824 000 € 4 148 392 € 4 142 997 € 4 157 526 € 2 640 641 € 1 710 189 € 875 636 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
669 000€ 826 000€ 3 000€ 2 125 000€ 556 000€ 5 923 014€ 4 976 065€ 4 585 967€ 3 093 781€ 2 888 164€ 366 048€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-977 000€ 0€ 0€ 18 000€ 1 268 000€ -1 774 622€ -833 068€ -428 441€ -453 140€ -1 177 975€ 509 588€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 218 000 € 5 719 000 € -26 191 000 € 5 292 000 € 5 734 000 € 13 878 555 € 13 252 796 € 14 599 755 € 8 367 404 € 8 622 123 € 1 406 089 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 526 000 € 6 545 000 € -26 188 000 € 7 435 000 € 7 558 000 € 18 026 947 € 17 395 793 € 18 757 281 € 11 008 045 € 10 332 312 € 2 281 725 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 218 000 € 5 719 000 € -26 191 000 € 5 292 000 € 5 734 000 € 13 878 555 € 13 252 796 € 14 599 755 € 8 367 404 € 8 622 123 € 1 406 089 €