Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
220 521 € 203 678 € 152 531 € 220 893 € 5 939 € 12 796 € 18 688 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
164 552€ 8 310€ 9 359€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
197 464€ 197 181€ 150 907€ 50 381€ 5 683€ 4 230€ 8 580€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 057€ 1 497€ 1 624€ 5 960€ 256€ 256€ 749€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
171 432 € 147 468 € 161 633 € 229 211 € 5 456 € 11 089 € 13 429 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
164 552€ 5 081€ 6 203€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 329€ 6 784€ 41 472€ 23 032€ -22€ 312€ 4€
11
C.
Služby
48 239€ 21 581€ 15 037€ 15 491€ 1 927€ 2 509€ 1 321€
13
E.
Dane a poplatky
737€ 582€ 595€ 2 214€ 120€ 81€ 208€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
113 257€ 113 229€ 100 604€ 18 113€ 2 967€ 2 967€ 5 638€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
417€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 870€ 4 875€ 3 925€ 5 809€ 464€ 139€ 55€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
49 089 € 56 210 € -9 102 € -8 318 € 483 € 1 707 € 5 259 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
146 896 € 168 816 € 94 398 € 11 858 € 3 778 € 4 638 € 10 411 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
29 €
25
XI.
Kurzové zisky
29€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
20 972 € 22 998 € 47 879 € 2 916 € 109 € 299 € 404 €
31
M.
Nákladové úroky
17 597€ 20 155€ 41 505€ 1 744€
32
N.
Kurzové straty
15€ 190€ 261€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 375€ 2 843€ 6 374€ 1 172€ 94€ 109€ 143€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-20 972 € -22 998 € -47 879 € -2 916 € -109 € -299 € -375 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
28 117 € 33 212 € -56 981 € -11 234 € 374 € 1 408 € 4 884 €
36
P.
Daň z príjmov
0€ 698€ 960€ 960€ 1 087€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
28 117 € 33 212 € -57 679 € -12 194 € -586 € 1 408 € 3 797 €