Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
97 668 € 181 942 € 140 020 € 787 120 € 9 737 € 32 170 € 71 381 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 740€ 23 670€ 21 088€ 13 420€ 9 524€ 7 345€ 12 516€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
69 286€ 153 062€ 118 001€ 773 700€ 23 587€ 58 577€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 642€ 5 210€ 931€ 213€ 1 238€ 288€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 206 195 € 3 677 009 € 3 705 942 € 1 913 047 € 1 830 300 € 2 976 766 € 9 618 581 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
689€ 2 210€ 1 614€ 174€ 4 614€ 2 749€ 1 607€
11
C.
Služby
81 613€ 66 500€ 108 541€ 206 291€ 114 729€ 83 557€ 333 164€
12
D.
Osobné náklady
121 652€ 121 109€ 93 756€ 121 589€ 120 854€ 122 057€ 147 432€
13
E.
Dane a poplatky
35 853€ 38 094€ 38 243€ 38 482€ 43 857€ 46 303€ 51 504€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 892 333€ 2 903 059€ 2 913 044€ 1 546 246€ 1 546 246€ 2 684 948€ 2 868 842€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
69 210€ 542 370€ 547 093€ 37 095€ 6 168 128€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-157€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 845€ 3 667€ 3 651€ 265€ 57€ 48 061€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 108 527 € -3 495 067 € -3 565 922 € -1 125 927 € -1 820 563 € -2 944 596 € -9 547 200 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-56 562 € -45 040 € -89 067 € -193 045 € -109 819 € -78 961 € -322 255 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
16 423 € 31 € 21 € 70 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 21€ 70€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16 423€ 30€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 € 71 € 15 398 € 1 354 € 656 € 18 781 € 19 096 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
13 743€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5€ 71€ 1 655€ 1 354€ 656€ 18 781€ 19 096€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
16 418 € -71 € -15 398 € -1 354 € -625 € -18 760 € -19 026 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 127 281 € -1 821 188 € -2 963 356 € -9 566 226 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 960€ 964€ 973€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 092 109 € -3 495 138 € -3 581 320 € -1 130 161 € -1 822 148 € -2 964 320 € -9 567 199 €