Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MASH CORPORATION, s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 28.11.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 231 z roku 2022 2.12.2022
 • Úpadca MASH CORPORATION, s.r.o.
  IČO: 36597007
  Jarmočná 33
  992 01   Modrý Kameň
Oznam

Okresný súd Banská Bystrica

OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) MASH CORPORATION, s.r.o., so sídlom Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 36 597 007, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložke č. 13979/S, vedenej pod spisovou značkou 67Cbr/58/2021, zverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti (družstva), osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti (družstva) podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti (družstva), obchodná spoločnosť (družstvo) bude vymazaná z obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 67Cbr/58/2021
 • ICS 6121557137
 • Vydal JUDr. Martina Holecová
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 20.2.2023
Výmaz 14.10.2023

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
17.8.2022
Rozhodnutie Zrušenie Modrý Kameň Banskobystrický
2.12.2022
Rozhodnutie Zrušenie Modrý Kameň Banskobystrický