Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
311 459 153€ 384 191 931€ 333 564 519€ 268 670 586€ 184 126 297€ 156 494 208€ 154 080 512€ 164 085 914€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
346 225 000 € 316 926 786 € 389 075 237 € 343 299 166 € 274 651 168 € 187 664 148 € 160 023 195 € 154 690 383 € 164 109 580 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
47 111€ 4 838 325€ 5 216 751€ 721 831€ 2 756 514€ 268 540€ 511 777€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
344 107 000€ 311 459 153€ 384 144 820€ 328 726 194€ 263 453 835€ 183 404 466€ 153 737 694€ 150 018 211€ 160 024 001€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ -485 897€ 1 221 054€ -133 687€ 1 378 772€ 103 010€ 95 599€ 609 871€ 23 666€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
403 000€ 569 183€ 979 103€ 1 603 180€ 360 633€ 48 687€ 140 417€ 121 073€ 133 905€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 715 000€ 5 384 347€ 2 683 149€ 8 265 154€ 4 241 177€ 3 386 154€ 3 292 971€ 3 672 688€ 3 416 231€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
337 740 000 € 313 436 255 € 377 571 302 € 332 821 164 € 268 678 938 € 181 109 344 € 155 735 874 € 144 000 890 € 151 044 903 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 1 170€ -130 734€ 4 720 470€ 4 863 580€ 579 158€ 2 535 908€ 142 714€ 423 562€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
266 766 000€ 241 953 844€ 303 795 966€ 249 064 949€ 201 489 903€ 127 216 804€ 105 400 353€ 101 140 691€ 103 498 964€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 517 685€ 412 974€ -64 118€ 760 275€ 126 062€ -10 590€ -183 427€ 243 762€
14
D.
Služby
20 974 000€ 24 570 286€ 27 540 171€ 37 556 978€ 30 646 961€ 28 443 171€ 26 285 782€ 22 662 483€ 23 843 462€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
34 346 000 € 36 336 708 € 37 670 920 € 32 186 821 € 23 853 180 € 18 684 756 € 15 325 736 € 14 870 331 € 14 603 328 €
16
E.1.
Mzdové náklady
22 209 000€ 25 385 477€ 25 092 388€ 22 159 898€ 16 587 566€ 13 209 872€ 10 745 368€ 10 535 309€ 10 325 391€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 744 000€ 9 269 216€ 9 271 344€ 8 009 850€ 5 835 353€ 4 492 958€ 3 749 039€ 3 625 727€ 3 569 598€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 393 000€ 1 682 015€ 3 307 188€ 2 017 073€ 1 430 261€ 981 926€ 831 329€ 709 295€ 708 339€
20
F.
Dane a poplatky
194 000€ 241 547€ 220 241€ 229 609€ 133 966€ 92 125€ 69 822€ 87 009€ 74 663€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 229 000€ 7 772 609€ 5 973 667€ 6 171 331€ 5 596 391€ 4 822 052€ 4 573 734€ 4 621 446€ 6 040 871€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 229 000€ 7 772 609€ 5 973 667€ 6 171 331€ 5 596 391€ 4 822 052€ 4 575 105€ 4 633 389€ 6 027 557€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-1 371€ -11 943€ 13 314€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
302 000€ 547 468€ 962 313€ 1 627 141€ 313 648€ 24 458€ 21 257€ 244 913€ 249 244€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
72 000€ 223 724€ 137 908€ 190 216€ -22 814€ 33 745€ 28 674€ -53 387€ 49 057€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
857 000€ 1 271 214€ 987 876€ 1 137 767€ 1 043 848€ 1 087 013€ 1 505 198€ 468 117€ 2 017 990€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 485 000 € 3 490 531 € 11 503 935 € 10 478 002 € 5 972 230 € 6 554 804 € 4 287 321 € 10 689 493 € 13 064 677 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
56 367 000 € 43 930 271 € 53 794 608 € 42 152 553 € 32 288 639 € 27 864 112 € 22 378 354 € 27 134 161 € 32 549 694 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
179 000 € 217 425 € 105 830 € 80 047 € 221 645 € 229 540 € 86 618 € 29 793 € 28 847 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
71 € 356 € 22 922 € 9 195 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
71€ 356€ 22 922€ 9 195€
42
XII.
Kurzové zisky
179 000€ 217 425€ 105 830€ 80 047€ 221 645€ 229 469€ 86 262€ 6 871€ 19 652€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 309 000 € 981 223 € 820 361 € 463 220 € 274 475 € 548 225 € 564 090 € 293 889 € 131 232 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
250 000 € 5 807 € 307 € 510 € 9 € 355 € 400 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
250 000€ 5 807€ 307€ 510€ 9€ 355€ 400€
52
O.
Kurzové straty
984 000€ 850 144€ 734 014€ 395 454€ 180 536€ 435 063€ 450 656€ 207 027€ 57 255€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
75 000€ 125 272€ 86 040€ 67 256€ 93 930€ 113 162€ 113 079€ 86 862€ 73 577€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 130 000 € -763 798 € -714 531 € -383 173 € -52 830 € -318 685 € -477 472 € -264 096 € -102 385 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 355 000 € 2 726 733 € 10 789 404 € 10 094 829 € 5 919 400 € 6 236 119 € 3 809 849 € 10 425 397 € 12 962 292 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 661 000 € 834 457 € 2 316 102 € 2 199 397 € 1 358 560 € 1 513 201 € 920 609 € 2 716 823 € 2 764 442 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 628 000€ 1 465 594€ 2 805 143€ 2 321 889€ 2 189 927€ 1 287 637€ 639 911€ 1 541 755€ 2 266 572€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 967 000€ -631 137€ -489 041€ -122 492€ -831 367€ 225 564€ 280 698€ 1 175 068€ 497 870€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 694 000 € 1 892 276 € 8 473 302 € 7 895 432 € 4 560 840 € 4 722 918 € 2 889 240 € 7 708 574 € 10 197 850 €