Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF Slovakia, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
676€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
525€ 754€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
151 € -754 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
495 370 000 € 478 142 000 € 471 103 000 € 424 102 000 € 382 395 411 € 193 024 649 € 136 665 504 € 108 708 599 € 85 838 283 € 63 860 400 € 33 836 737 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
495 777 000€ 473 227 000€ 468 391 000€ 418 335 000€ 382 252 344€ 192 411 442€ 135 406 595€ 108 611 469€ 85 900 257€ 62 608 088€ 33 482 680€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-407 000€ 4 915 000€ 2 712 000€ 5 767 000€ -744 734€ 443 601€ 1 258 909€ 97 130€ -61 974€ 1 252 312€ 354 057€
07
II.3
Aktivácia
887 801€ 169 606€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
373 862 000 € 357 006 000 € 340 980 000 € 304 800 000 € 278 517 388 € 153 025 123 € 113 438 892 € 92 154 275 € 73 640 852 € 57 598 554 € 33 514 830 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
319 240 000€ 296 724 000€ 284 559 000€ 252 138 000€ 231 228 852€ 129 168 057€ 98 612 482€ 80 354 485€ 63 888 465€ 46 935 153€ 26 966 251€
10
B.2
Služby
55 780 000€ 61 937 000€ 56 060 000€ 50 724 000€ 47 742 484€ 23 775 932€ 14 826 410€ 11 799 790€ 9 752 387€ 10 663 401€ 6 548 579€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
121 508 000 € 121 136 000 € 130 123 000 € 119 302 000 € 103 878 174 € 39 998 772 € 23 226 612 € 16 554 324 € 12 197 431 € 6 261 846 € 321 907 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
93 597 000 € 90 739 000 € 83 608 000 € 67 501 000 € 57 200 124 € 23 508 957 € 11 674 605 € 9 567 115 € 8 179 756 € 5 852 825 € 4 366 435 €
13
C.1
Mzdové náklady
65 761 000€ 64 942 000€ 57 081 000€ 47 734 000€ 39 963 081€ 16 186 818€ 8 499 819€ 7 031 785€ 6 082 253€ 4 307 095€ 3 281 335€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
24 296 000€ 24 089 000€ 21 006 000€ 17 285 000€ 14 537 448€ 5 715 787€ 2 868 124€ 2 270 291€ 1 912 462€ 1 357 392€ 991 749€
16
C.4
Sociálne náklady
3 540 000€ 1 708 000€ 5 521 000€ 1 179 000€ 2 699 595€ 1 606 352€ 306 662€ 265 039€ 185 041€ 188 338€ 93 351€
17
D
Dane a poplatky
314 819€ 130 004€ 64 582€ 49 702€ 43 044€ 41 642€ 39 203€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 812 000€ 21 672 000€ 22 453 000€ 22 682 000€ 20 397 710€ 11 871 682€ 10 203 334€ 9 979 577€ 8 212 315€ 7 101 656€ 5 089 741€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 776 000€ 5 073 000€ 4 073 000€ 3 096 000€ 2 709 946€ 1 074 150€ 331 173€ 383 866€ 736 926€ 783 632€ 169 904€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
234 462€ 119 159€ 92 218€ 52 628€ 389 776€ 557 421€ 116 453€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
193 000€ -38 000€ 89 000€ 50 000€ -288 955€ -806 389€ 1 037 319€ -6 542€ 93 763€ 3 481€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 152 000€ 12 603 000€ 10 956 000€ 10 257 000€ 9 979 701€ 7 565 971€ 5 837 676€ 8 179 858€ 6 955 697€ 4 652 906€ 5 440 014€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 945 000€ 8 818 000€ 22 859 000€ 28 074 000€ 27 026 569€ 9 053 538€ 1 704 220€ 925 293€ 1 332 319€ 287 077€ 1 704 841€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
18 889 000 € 17 621 000 € 16 143 000 € 14 348 000 € 11 683 092 € 4 761 942 € 4 619 183 € 4 550 275 € 1 639 081 € -2 145 718 € -5 384 848 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
29 000€ 31 000€ 40 000€ 49 000€
38
X.
Výnosové úroky
19€ 854€ 1 348€ 3 035€ 11 789€ 10 872€ 20 337€
39
N
Nákladové úroky
1 065 000€ 225 000€ 116 000€ 136 000€ 57 498€ 146 794€ 224 577€ 487 297€ 1 027 746€ 798 050€ 1 123 601€
40
XI.
Kurzové zisky
48 319€ 26 915€ 31 237€ 30 354€ 22 756€ 145 636€ 49 124€
41
O
Kurzové straty
44 000€ 22 000€ 87 000€ 16 000€ 122 584€ 53 914€ 89 217€ 47 556€ 59 835€ 112 138€ 33 641€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
347 000€ 364 000€ 216 000€ 237 000€ 32 849€ 20 095€ 10 012€ 9 319€ 92 514€ 65 709€ 62 751€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 485 000 € -642 000 € -459 000 € -438 000 € -164 593 € -193 034 € -291 221 € -510 783 € -1 145 550 € -819 389 € -1 150 532 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
17 404 000 € 16 979 000 € 15 684 000 € 13 910 000 € 11 518 499 € 4 568 908 € 4 327 962 € 4 039 492 € 493 531 € -2 965 107 € -6 535 380 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 099 000 € -362 000 € 3 665 000 € 3 797 000 € -491 189 € -1 991 222 € -345 833 € -3 909 772 € 244 723 € 496 364 € 898 564 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 059 000€ 173 000€ 3 996 000€ 3 797 000€ 1 182 450€ 98€ 173€ 502€ 1 204€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
40 000€ -535 000€ -331 000€ -1 673 639€ -1 991 320€ -346 006€ -3 910 274€ 243 519€ 496 364€ 898 564€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
13 305 000 € 17 341 000 € 12 019 000 € 10 113 000 € 12 009 688 € 6 560 130 € 4 673 795 € 7 949 264 € 248 808 € -3 461 471 € -7 433 944 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 1 207€ 16 455€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 1 207 € 16 455 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 1 207 € 16 455 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
17 404 000 € 16 979 000 € 15 684 000 € 13 910 000 € 11 518 499 € 4 568 908 € 4 327 962 € 4 040 699 € 509 986 € -2 965 107 € -6 535 380 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
13 305 000 € 17 341 000 € 12 019 000 € 10 113 000 € 12 009 688 € 6 560 130 € 4 673 795 € 7 950 471 € 265 263 € -3 461 471 € -7 433 944 €