Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 430 023€ 16 746 802€ 15 645 918€ 10 408 788€ 9 469 448€ 8 922 850€ 11 318 351€ 6 930 381€ 11 112 070€ 9 471 519€ 3 118 392€ 760 248€ 33 069€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 741 026€ 15 554 671€ 14 564 447€ 9 492 113€ 8 723 310€ 8 183 009€ 10 387 041€ 6 415 089€ 10 435 797€ 9 074 360€ 2 709 876€ 683 129€ 26 149€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 688 997 € 1 192 131 € 1 081 471 € 916 675 € 746 138 € 739 841 € 931 310 € 515 292 € 676 273 € 397 159 € 408 516 € 77 119 € 6 920 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 246 320 € 3 381 516 € 4 117 732 € 5 456 796 € 6 691 542 € 6 836 899 € 7 727 656 € 8 492 977 € 10 194 582 € 11 917 128 € 11 793 479 € 9 037 142 € 4 846 005 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 246 320€ 3 381 516€ 4 117 732€ 5 456 796€ 6 691 542€ 6 836 899€ 7 727 656€ 8 492 977€ 10 194 582€ 11 917 128€ 11 793 479€ 9 037 142€ 4 846 005€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 795 402 € 2 795 332 € 3 170 427 € 4 233 572 € 4 762 042 € 4 781 872 € 5 533 628 € 6 342 923 € 8 379 986 € 9 537 721 € 9 825 657 € 7 236 878 € 2 926 705 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 118 494€ 902 676€ 1 228 526€ 1 438 569€ 1 444 651€ 1 391 152€ 1 556 209€ 1 957 470€ 3 048 773€ 3 401 234€ 3 165 293€ 2 148 027€ 1 390 878€
10
B.2
Služby
1 676 908€ 1 892 656€ 1 941 901€ 2 795 003€ 3 317 391€ 3 390 720€ 3 977 419€ 4 385 453€ 5 331 213€ 6 136 487€ 6 660 364€ 5 088 851€ 1 535 827€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 139 915 € 1 778 315 € 2 028 776 € 2 139 899 € 2 675 638 € 2 794 868 € 3 125 338 € 2 665 346 € 2 490 869 € 2 776 566 € 2 376 338 € 1 877 383 € 1 926 220 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
689 300 € 652 925 € 782 067 € 935 639 € 890 690 € 866 077 € 854 371 € 815 519 € 822 462 € 703 736 € 662 043 € 467 868 € 294 471 €
13
C.1
Mzdové náklady
497 751€ 474 291€ 568 293€ 687 176€ 655 353€ 640 561€ 619 717€ 592 187€ 598 436€ 509 956€ 487 122€ 345 327€ 214 196€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
173 316€ 163 963€ 197 534€ 228 068€ 214 489€ 205 765€ 216 730€ 205 892€ 204 296€ 179 062€ 162 133€ 120 623€ 76 114€
16
C.4
Sociálne náklady
18 233€ 14 671€ 16 240€ 20 395€ 20 848€ 19 751€ 17 924€ 17 440€ 19 730€ 14 718€ 12 788€ 1 918€ 4 161€
17
D
Dane a poplatky
32 981€ 30 330€ 62 093€ 69 236€ 84 729€ 84 942€ 80 977€ 98 108€ 131 696€ 136 466€ 116 726€ 89 165€ 573 718€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
486 336€ 491 080€ 526 996€ 576 539€ 728 080€ 826 729€ 761 552€ 867 010€ 1 314 148€ 1 578 543€ 1 351 896€ 1 046 350€ 746 724€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
166 033€ 375 650€ 117 500€ 362 934€ 181 514€ 176 278€ 107 749€ 481 149€ 2 539 229€ 108 000€ 278 500€ 216 000€ 50 383€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 661€ 234 322€ 53 767€ 307 086€ 14 887€ 17 942€ 15 995€ 248 898€ 2 243 640€ 10 348€ 80 082€ 93 908€ 18 784€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
262€ -1 325€ 3 174€ 1 941€ 125€ -1 355€ -7 629€ -20 237€ 4 946€ 9 834€ 11 518€ 8 190€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
120 926€ 188 473€ 109 810€ 323 021€ 138 584€ 79 705€ 92 498€ 64 259€ 30 742€ 105 491€ 72 692€ 63 211€ 39 584€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
120 044€ 208 189€ 186 751€ 342 631€ 270 849€ 206 788€ 256 781€ 193 812€ 199 376€ 265 375€ 153 142€ 125 927€ 83 331€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 071 290 € 726 917 € 641 238 € 592 782 € 1 006 376 € 1 049 728 € 1 363 538 € 1 007 644 € 344 572 € 285 755 € 352 123 € 325 186 € 299 159 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
140 678€ 214€ 1 945 551€ 1 147€ 12 500€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
120 321€ 214€ 214 071€ 1 147€ 12 500€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
253€ 35€ 3 569€ 403€ 22€ 9€ 6 720€ 3 003€ 10€ 38€
39
N
Nákladové úroky
10 663€ 7 183€ 12 831€ 21 021€ 19 040€ 33 627€ 59 648€ 99 754€ 207 345€ 274 849€ 225 949€ 170 239€ 135 807€
40
XI.
Kurzové zisky
12€ 3€ 18€ 34€ 10€ 1 445€ 74€ 308€ 30 442€ 628€ 11 535€
41
O
Kurzové straty
23€ 132€ 117€ 444€ 184€ 313€ 1 340€ 41€ 98€ 1 960€ 536€ 876€ 12 844€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 932€ 5 128€ 6 497€ 6 105€ 7 039€ 10 963€ 14 459€ 20 095€ 15 235€ 21 474€ 16 767€ 10 259€ 5 716€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-15 353 € -12 443 € -19 442 € -7 160 € -26 229 € 1 690 156 € -75 044 € -118 423 € -222 595 € -291 255 € -209 807 € -180 736 € -142 794 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 055 937 € 714 474 € 621 796 € 585 622 € 980 147 € 2 739 884 € 1 288 494 € 889 221 € 121 977 € -5 500 € 142 316 € 144 450 € 156 365 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
218 868 € 152 484 € 133 491 € 98 898 € 215 146 € 625 359 € 299 971 € 200 239 € 37 271 € 14 358 € 23 958 € 52 027 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
218 868€ 152 484€ 133 491€ 98 898€ 215 146€ 625 359€ 299 971€ 200 239€ 34 891€ 4 918€ 29 391€ 58 414€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 2 380€ 9 440€ -5 433€ -6 387€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
837 069 € 561 990 € 488 305 € 486 724 € 765 001 € 2 114 525 € 988 523 € 688 982 € 84 706 € -19 858 € 118 358 € 92 423 € 156 365 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
4 289€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
4 289 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
4 289 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 055 937 € 714 474 € 621 796 € 585 622 € 980 147 € 2 739 884 € 1 288 494 € 889 221 € 121 977 € -1 211 € 142 316 € 144 450 € 156 365 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
837 069 € 561 990 € 488 305 € 486 724 € 765 001 € 2 114 525 € 988 523 € 688 982 € 84 706 € -15 569 € 118 358 € 92 423 € 156 365 €