Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 128 318€ 19 763 650€ 15 865 584€ 16 160 990€ 15 759 749€ 19 046 007€ 15 423 357€ 21 306 651€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 692 441 € 19 990 960 € 16 551 539 € 16 481 088 € 16 015 732 € 19 246 254 € 15 968 766 € 23 876 623 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 746 802€ 15 645 918€ 10 408 788€ 9 469 448€ 8 922 850€ 11 318 351€ 6 930 381€ 11 112 070€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 381 516€ 4 117 732€ 5 456 796€ 6 691 542€ 6 836 899€ 7 727 656€ 8 492 977€ 10 194 582€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
375 650€ 117 500€ 362 934€ 181 514€ 176 278€ 107 749€ 481 149€ 2 539 229€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188 473€ 109 810€ 323 021€ 138 584€ 79 705€ 92 498€ 64 259€ 30 742€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 965 524 € 19 349 722 € 15 958 757 € 15 474 712 € 14 966 004 € 17 882 716 € 14 961 122 € 23 532 051 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 554 671€ 14 564 447€ 9 492 113€ 8 723 310€ 8 183 009€ 10 387 041€ 6 415 089€ 10 435 797€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
902 676€ 1 228 526€ 1 438 569€ 1 444 651€ 1 391 152€ 1 556 209€ 1 957 470€ 3 048 773€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 892 656€ 1 941 901€ 2 795 003€ 3 317 391€ 3 390 720€ 3 977 419€ 4 385 453€ 5 331 213€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
652 925 € 782 067 € 935 639 € 890 690 € 866 077 € 854 371 € 815 519 € 822 462 €
16
E.1.
Mzdové náklady
474 291€ 568 293€ 687 176€ 655 353€ 640 561€ 619 717€ 592 187€ 598 436€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
163 963€ 197 534€ 228 068€ 214 489€ 205 765€ 216 730€ 205 892€ 204 296€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 671€ 16 240€ 20 395€ 20 848€ 19 751€ 17 924€ 17 440€ 19 730€
20
F.
Dane a poplatky
30 330€ 62 093€ 69 236€ 84 729€ 84 942€ 80 977€ 98 108€ 131 696€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
491 080€ 526 996€ 576 539€ 728 080€ 826 729€ 761 552€ 867 010€ 1 314 148€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
491 080€ 526 996€ 576 539€ 728 080€ 826 729€ 761 552€ 867 010€ 1 314 148€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
234 322€ 53 767€ 307 086€ 14 887€ 17 942€ 15 995€ 248 898€ 2 243 640€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 325€ 3 174€ 1 941€ 125€ -1 355€ -7 629€ -20 237€ 4 946€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
208 189€ 186 751€ 342 631€ 270 849€ 206 788€ 256 781€ 193 812€ 199 376€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
726 917 € 641 238 € 592 782 € 1 006 376 € 1 049 728 € 1 363 538 € 1 007 644 € 344 572 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 778 315 € 2 028 776 € 2 139 899 € 2 675 638 € 2 794 868 € 3 125 338 € 2 665 346 € 2 490 869 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 140 731 € 248 € 1 949 130 € 1 550 € 1 467 € 83 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
140 678€ 214€ 1 945 551€ 1 147€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
35 € 3 569 € 403 € 22 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
35€ 3 569€ 403€ 22€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 18€ 34€ 10€ 1 445€ 74€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 443 € 19 445 € 147 891 € 26 477 € 258 974 € 76 594 € 119 890 € 222 678 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
120 321€ 214€ 214 071€ 1 147€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 183 € 12 831 € 21 021 € 19 040 € 33 627 € 59 648 € 99 754 € 207 345 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 183€ 12 831€ 21 021€ 19 040€ 33 627€ 59 648€ 99 754€ 207 345€
52
O.
Kurzové straty
132€ 117€ 444€ 184€ 313€ 1 340€ 41€ 98€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 128€ 6 497€ 6 105€ 7 039€ 10 963€ 14 459€ 20 095€ 15 235€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 443 € -19 442 € -7 160 € -26 229 € 1 690 156 € -75 044 € -118 423 € -222 595 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
714 474 € 621 796 € 585 622 € 980 147 € 2 739 884 € 1 288 494 € 889 221 € 121 977 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
152 484 € 133 491 € 98 898 € 215 146 € 625 359 € 299 971 € 200 239 € 37 271 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
152 484€ 133 491€ 98 898€ 215 146€ 625 359€ 299 971€ 200 239€ 34 891€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 2 380€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
561 990 € 488 305 € 486 724 € 765 001 € 2 114 525 € 988 523 € 688 982 € 84 706 €