Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kreatívne centrum s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
560 710 € 473 244 € 72 307 € 131 308 € 155 472 € 123 838 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
53 712€ 359€ 1 352€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
434 566€ 382 403€ 72 307€ 33 912€ 138 448€ 92 736€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 1 667€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
72 432€ 88 815€ 97 396€ 17 024€ 29 750€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
549 890 € 470 195 € 67 396 € 101 285 € 152 421 € 110 218 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 964€ 139€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
80 150€ 63 981€ 19 689€ 9 979€ 37 027€ 5 835€
11
C.
Služby
444 557€ 386 361€ 45 133€ 43 205€ 68 335€ 73 308€
12
D.
Osobné náklady
53 877€ 41 454€ 712€
13
E.
Dane a poplatky
3 397€ 4 647€ 2 421€ 2 421€ 3 381€ 474€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 348€ 3 672€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
474€ 11 534€ 153€ -8 197€ 2 224€ 29 750€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
10 820 € 3 049 € 4 911 € 30 023 € 3 051 € 13 620 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-52 393 € -67 580 € 7 485 € -19 272 € 33 086 € 14 806 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
10€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 734 € 1 297 € 2 655 € 26 307 € 376 € 107 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
628€ 500€ 1€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 106€ 797€ 2 654€ 26 307€ 376€ 107€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-6 734 € -1 287 € -2 655 € -26 307 € -376 € -107 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 086 € 1 762 € 2 256 € 3 716 € 2 675 € 13 513 €
36
P.
Daň z príjmov
1 068€ 525€ 474€ 780€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 018 € 1 237 € 1 782 € 2 936 € 2 675 € 13 513 €