Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INDUSTRY LASER s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 395 630€ 1 779 517€ 1 565 180€ 694 855€ 145 230€ 25 731€ 23 357€ 56 892€ 50 864€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 395 630 € 1 779 517 € 1 565 180 € 694 855 € 145 230 € 25 730 € 23 355 € 56 891 € 50 863 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 993 198€ 1 518 179€ 1 352 966€ 637 065€ 56 850€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 702€ 149 248€ 132 962€ 13 514€ 34 080€ 25 730€ 23 163€ 56 863€ 50 405€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
46 617€ 20 000€ 1 000€ 15 000€ 54 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
350 113€ 92 090€ 78 252€ 29 276€ 192€ 28€ 458€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 195 869 € 1 505 529 € 1 300 447 € 705 601 € 144 360 € 34 745 € 20 700 € 49 522 € 45 834 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 754 832€ 991 051€ 994 349€ 455 098€ 28 011€ 1 893€ 924€ 7 640€ 9 010€
14
D.
Služby
279 026€ 341 337€ 181 367€ 170 759€ 46 220€ 2 238€ 2 309€ 27 960€ 20 226€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 538 € 25 910 € 26 242 € 27 859 € 21 257 € 18 306 € 12 278 € 11 824 € 14 324 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 772€ 18 706€ 18 768€ 19 863€ 15 549€ 13 460€ 9 120€ 8 718€ 10 684€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 225€ 6 585€ 6 599€ 6 983€ 5 198€ 4 545€ 3 112€ 3 062€ 3 585€
19
E.4.
Sociálne náklady
541€ 619€ 875€ 1 013€ 510€ 301€ 46€ 44€ 55€
20
F.
Dane a poplatky
111€ 46€ 1 306€ 1 728€ 1 740€ 2 298€ 2 172€ 2 098€ 2 162€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
131 830€ 107 584€ 95 664€ 43 264€ 2 050€ 7 608€ 109€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
131 830€ 107 584€ 95 664€ 43 264€ 2 050€ 7 608€ 109€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
38 259€ 6 020€ 44 555€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 532€ 1 342€ 1 519€ 873€ 527€ 2 402€ 3 017€ 3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
199 761 € 273 988 € 264 733 € -10 746 € 870 € -9 015 € 2 655 € 7 369 € 5 029 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-34 958 € 335 039 € 310 212 € 24 722 € 16 699 € 21 599 € 19 930 € 21 263 € 21 169 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 088 € 20 930 € 23 927 € 2 177 € 182 € 399 € 115 € 122 € 116 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 534 € 20 585 € 23 632 € 1 975 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20 585€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 534€ 23 632€ 1 975€
52
O.
Kurzové straty
5€ 243€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 554€ 345€ 295€ 197€ 182€ 156€ 115€ 122€ 116€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 088 € -20 930 € -23 927 € -2 177 € -182 € -398 € -114 € -121 € -115 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
180 673 € 253 058 € 240 806 € -12 923 € 688 € -9 413 € 2 541 € 7 248 € 4 914 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 116 € 55 668 € 48 126 € 960 € 993 € 960 € 960 € 1 594 € 1 142 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 116€ 55 668€ 48 126€ 960€ 993€ 960€ 960€ 1 594€ 1 142€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
138 557 € 197 390 € 192 680 € -13 883 € -305 € -10 373 € 1 581 € 5 654 € 3 772 €