Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
235 583 € 244 945 € 129 171 € 169 939 € 128 197 € 145 364 € 67 276 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
81 418 € 29 586 € 48 652 € 36 878 € 44 891 € 16 443 € 4 384 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
81 418 € 29 586 € 48 652 € 36 878 € 44 891 € 16 443 € 4 384 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 418€ 29 586€ 48 652€ 36 878€ 44 891€ 16 443€ 4 384€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
154 165 € 215 359 € 80 519 € 133 061 € 83 306 € 128 725 € 62 892 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
307 € 48 604 € 27 392 € 58 737 € 6 797 € 6 797 €
036
B.I.5
Tovar
6 797€ 6 797€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
49 953 € 38 926 € 25 051 € 7 495 € 18 326 € 114 953 € 48 281 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
44 016€ 38 230€ 23 227€ 9 867€ 106 470€ 40 951€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 999€ 11€ 4 656€ 4 168€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 274€ 6 571€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 938€ 685€ -2 832€ 3 327€ 8 459€ 209€ 759€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
104 212 € 176 126 € 6 864 € 98 174 € 6 243 € 6 975 € 7 814 €
056
B.IV.1
Peniaze
104 212€ 176 126€ 6 864€ 98 174€ 6 243€ 1 035€ 596€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 940€ 7 218€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
196 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
196€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
235 583 € 244 945 € 129 170 € 169 939 € 128 197 € 145 364 € 67 276 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
34 773 € 29 727 € 17 874 € 34 815 € 21 018 € 16 546 € 11 113 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 402 € 809 € 664 € 664 € 495 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 246 € 10 426 € 7 662 € 13 908 € 9 412 € 4 465 € 2 456 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 465€ 2 456€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 486 € 11 853 € 2 909 € 13 604 € 4 472 € 5 442 € 2 018 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
200 810 € 215 218 € 111 296 € 135 124 € 107 179 € 128 818 € 56 163 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
14 € 91 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
200 810 € 215 218 € 111 282 € 135 033 € 107 179 € 128 818 € 56 163 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
91 887€ 96 777€ 50 117€ 54 917€ 56 801€ 96 468€ 25 147€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
108 565€ 114 872€ 57 024€ 71 720€ 47 111€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 356€ 30 482€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
358€ 3 569€ 4 141€ 8 396€ 3 267€ 1 561€ 471€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 433€ 63€