Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
329 193 € 235 583 € 244 945 € 129 171 € 169 939 € 128 197 € 145 364 € 67 276 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
92 160 € 81 418 € 29 586 € 48 652 € 36 878 € 44 891 € 16 443 € 4 384 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
92 160 € 81 418 € 29 586 € 48 652 € 36 878 € 44 891 € 16 443 € 4 384 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 160€ 81 418€ 29 586€ 48 652€ 36 878€ 44 891€ 16 443€ 4 384€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
237 033 € 154 165 € 215 359 € 80 519 € 133 061 € 83 306 € 128 725 € 62 892 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
174 € 307 € 48 604 € 27 392 € 58 737 € 6 797 € 6 797 €
036
B.I.5
Tovar
6 797€ 6 797€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
99 208 € 49 953 € 38 926 € 25 051 € 7 495 € 18 326 € 114 953 € 48 281 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
97 175€ 44 016€ 38 230€ 23 227€ 9 867€ 106 470€ 40 951€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 999€ 11€ 4 656€ 4 168€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 274€ 6 571€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 033€ 1 938€ 685€ -2 832€ 3 327€ 8 459€ 209€ 759€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
137 651 € 104 212 € 176 126 € 6 864 € 98 174 € 6 243 € 6 975 € 7 814 €
056
B.IV.1
Peniaze
137 651€ 104 212€ 176 126€ 6 864€ 98 174€ 6 243€ 1 035€ 596€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 940€ 7 218€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
196 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
196€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
329 193 € 235 583 € 244 945 € 129 170 € 169 939 € 128 197 € 145 364 € 67 276 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
58 299 € 34 773 € 29 727 € 17 874 € 34 815 € 21 018 € 16 546 € 11 113 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 402 € 1 402 € 809 € 664 € 664 € 495 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
23 700 € 18 246 € 10 426 € 7 662 € 13 908 € 9 412 € 4 465 € 2 456 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 465€ 2 456€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
26 558 € 8 486 € 11 853 € 2 909 € 13 604 € 4 472 € 5 442 € 2 018 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
270 894 € 200 810 € 215 218 € 111 296 € 135 124 € 107 179 € 128 818 € 56 163 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
14 € 91 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
270 894 € 200 810 € 215 218 € 111 282 € 135 033 € 107 179 € 128 818 € 56 163 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
149 938€ 91 887€ 96 777€ 50 117€ 54 917€ 56 801€ 96 468€ 25 147€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
115 297€ 108 565€ 114 872€ 57 024€ 71 720€ 47 111€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 356€ 30 482€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 659€ 358€ 3 569€ 4 141€ 8 396€ 3 267€ 1 561€ 471€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 433€ 63€