Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
457 931 € 485 487 € 241 082 € 685 022 € 125 311 € 186 605 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
266 542€ 261 851€ 232 966€ 10 193€ 57 503€ 169 293€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
188 513€ 221 218€ 3 957€ 671 270€ 65 263€ 17 312€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
800€ 1 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 076€ 2 418€ 4 159€ 3 559€ 1 045€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
449 425 € 470 372 € 236 684 € 663 098 € 118 035 € 178 902 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
249 865€ 288 084€ 132 780€ 1 537€ 41 712€ 61 789€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 831€ 30 840€ 21 749€ 272 248€ 15 187€ 10 482€
11
C.
Služby
157 778€ 130 123€ 52 612€ 373 073€ 48 998€ 100 426€
12
D.
Osobné náklady
21€ 10 064€
13
E.
Dane a poplatky
358€ 389€ 456€ 355€ 1 641€ 144€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 976€ 19 066€ 17 193€ 14 415€ 8 373€ 5 481€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
960€ 1 461€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 657€ 1 848€ 1 830€ 1 470€ 663€ 580€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 506 € 15 115 € 4 398 € 21 924 € 7 276 € 7 703 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
28 581 € 34 022 € 29 782 € 34 605 € 16 869 € 13 908 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
72 € 1 € 64 € 20 € 5 € 135 €
24
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 7€ 1€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
64€ 62€ 13€ 4€ 133€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
92 € 84 € 102 € 197 € 369 € 771 €
32
N.
Kurzové straty
2€ 118€ 6€ 331€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92€ 82€ 102€ 79€ 363€ 440€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-20 € -83 € -38 € -177 € -364 € -636 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 486 € 15 032 € 4 360 € 21 747 € 6 912 € 7 067 €
36
P.
Daň z príjmov
3 180€ 1 451€ 8 143€ 2 440€ 1 625€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 486 € 11 853 € 2 909 € 13 604 € 4 472 € 5 442 €