Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ECO-ENERGY LIGHTING, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
235 583 € 244 944 € 129 170 € 169 939 € 128 197 € 145 364 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
81 418 € 29 586 € 48 652 € 36 878 € 44 891 € 16 443 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
81 418 € 29 586 € 48 652 € 36 878 € 44 891 € 16 443 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 418€ 29 586€ 48 652€ 36 878€ 44 891€ 16 443€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
154 165 € 215 358 € 80 518 € 133 061 € 83 306 € 128 921 €
015
B.I.
Zásoby
307€ 48 604€ 27 392€ 58 737€ 6 797€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
49 953 € 38 925 € 25 050 € 7 495 € 18 326 € 115 149 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
44 016€ 38 230€ 23 227€ 9 867€ 106 470€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 999€ 11€ 4 656€ 4 168€ 8 274€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 938€ 685€ -2 832€ 3 327€ 8 459€ 405€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
104 212 € 176 126 € 6 864 € 98 174 € 6 243 € 6 975 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
104 212€ 176 126€ 6 864€ 98 174€ 6 243€ 6 975€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
235 583 € 244 944 € 129 170 € 169 939 € 128 197 € 145 364 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
34 773 € 29 727 € 17 874 € 34 815 € 21 018 € 16 546 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 402€ 809€ 664€ 664€ 495€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
18 246€ 10 426€ 7 662€ 13 908€ 9 412€ 4 465€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
8 486 € 11 853 € 2 909 € 13 604 € 4 472 € 5 442 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
200 810 € 215 217 € 111 296 € 135 124 € 107 179 € 128 818 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
14€ 91€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
200 810 € 215 217 € 111 282 € 135 033 € 107 179 € 128 818 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
91 887€ 96 777€ 50 117€ 54 917€ 56 801€ 96 468€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
358€ 3 569€ 4 141€ 8 396€ 3 267€ 1 561€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
108 565€ 114 872€ 57 024€ 71 720€ 47 111€ 30 789€