Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 642 746 € 7 856 250 € 9 069 404 € 10 049 925 € 11 059 116 € 12 003 037 € 13 052 930 € 2 776 488 € 7 174 035 € 7 401 042 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 137 564 € 5 224 305 € 6 123 236 € 7 005 866 € 7 862 682 € 8 830 428 € 9 895 722 € 150 240 € 235 399 € 249 539 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
14 104 € 8 984 € 4 387 € 0 € 1 292 € 9 179 € 19 187 € 28 344 € 33 134 € 36 382 €
005
A.I.2
Software
14 104€ 8 984€ 4 387€ 0€ 1 292€ 9 179€ 19 187€ 28 344€ 31 584€ 9 803€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 550€ 26 579€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 123 460 € 5 215 321 € 6 118 849 € 7 005 866 € 7 861 390 € 8 821 249 € 9 876 535 € 121 896 € 202 265 € 213 157 €
012
A.II.1
Pozemky
787 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 784 323€ 786 118€ 955 536€ 9 170€ 9 170€ 9 170€
013
A.II.2
Stavby
4 126 979€ 4 253 643€ 5 129 873€ 6 009 972€ 6 890 582€ 7 842 642€ 8 688 610€ 12 841€ 13 645€ 14 449€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 990€ 101 421€ 128 719€ 135 637€ 113 826€ 113 830€ 157 445€ 99 885€ 179 450€ 184 561€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
129 889€ 67 655€ 67 655€ 67 655€ 67 655€ 73 655€ 69 940€ 4 977€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 392 285 € 2 533 916 € 2 838 972 € 2 925 547 € 3 087 567 € 3 043 350 € 3 038 117 € 2 622 524 € 6 935 764 € 7 142 977 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
66 930 € 59 186 € 55 171 € 53 024 € 48 611 € 57 405 € 52 734 € 55 159 € 56 056 € 29 119 €
032
B.I.1
Materiál
66 930€ 59 186€ 55 171€ 53 024€ 48 611€ 57 405€ 52 734€ 55 159€ 56 056€ 29 119€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
22 316 € 51 784 € 81 275 € 110 765 € 140 255 € 165 958 € 202 065 € 231 974 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 316€ 51 784€ 81 275€ 110 765€ 140 255€ 165 958€ 202 065€ 231 974€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 661 025 € 1 944 597 € 2 153 102 € 2 391 570 € 2 394 568 € 2 244 395 € 2 475 829 € 2 191 757 € 6 275 102 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
515 640€ 616 279€ 745 244€ 905 905€ 845 171€ 649 640€ 766 535€ 567 765€ 1 869 324€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
43 500€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 413€ 126 785€ 25 723€ 21 359€ 73 637€ 355€ 48 498€ 47€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 145 385€ 1 231 405€ 1 281 073€ 1 459 942€ 1 549 397€ 1 573 396€ 1 635 657€ 1 623 637€ 4 357 280€ 4 231 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
664 330 € 530 133 € 608 383 € 429 169 € 563 113 € 630 785 € 369 299 € 209 650 € 402 541 € 581 599 €
056
B.IV.1
Peniaze
22 857€ 17 791€ 4 265€ 3 054€ 5 101€ 1 313€ 2 288€ 1 505€ 3 535€ 8 192€
057
B.IV.2
Účty v bankách
641 473€ 512 342€ 604 118€ 426 115€ 558 012€ 629 472€ 367 011€ 208 145€ 399 006€ 573 407€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
112 897 € 98 029 € 107 196 € 118 512 € 108 867 € 129 259 € 119 091 € 3 724 € 2 872 € 8 526 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
658€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 992€ 1 154€ 4 442€ 1 493€ 800€ 200€ 3 212€ 3 724€ 2 872€ 8 526€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
109 905€ 96 875€ 102 754€ 116 361€ 108 067€ 129 059€ 115 879€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 642 746 € 7 856 250 € 9 069 404 € 10 049 925 € 11 059 116 € 12 003 037 € 13 052 930 € 2 776 488 € 7 174 035 € 7 401 042 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 584 819 € 3 456 894 € 3 444 525 € 3 537 731 € 3 521 128 € 3 509 279 € 2 620 627 € 339 884 € 3 427 690 € 3 421 560 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 3 131 481 € 3 131 481 € 3 131 481 € 3 131 481 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 3 131 481€ 3 131 481€ 3 131 481€ 3 131 481€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 225 050 € 2 225 050 € 2 225 050 € 2 225 050 € 2 225 050 € 2 225 050 € 2 225 050 € 159 062 € 159 062 € 165 553 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 159 062€ 159 062€ 165 553€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
248 139 € 247 521 € 245 569 € 244 739 € 244 146 € 244 146 € 243 535 € 137 147 € 124 526 € 17 597 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
139 389€ 138 771€ 136 819€ 135 989€ 135 396€ 135 396€ 134 785€ 66 814€ 60 503€ 7 039€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
108 750€ 108 750€ 108 750€ 108 750€ 108 750€ 108 750€ 108 750€ 70 333€ 64 023€ 10 558€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 332 676 € -3 344 427 € -3 381 506 € -3 265 042 € -3 276 298 € -2 980 050 € -2 991 668 € -3 087 898 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
155 985€ 155 984€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 332 676€ -3 344 427€ -3 381 506€ -3 265 042€ -3 276 298€ -3 136 035€ -3 147 652€ -3 087 898€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
127 925 € 12 369 € 39 031 € 16 603 € 11 849 € -296 248 € 12 229 € 92 € 12 621 € 106 929 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 148 913 € 3 464 454 € 3 954 876 € 4 105 869 € 4 395 666 € 4 611 965 € 5 680 869 € 2 410 321 € 3 717 848 € 3 949 933 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
367 675 € 327 679 € 245 399 € 226 264 € 192 625 € 211 667 € 292 509 € 229 974 € 85 055 € 74 127 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
78 257€ 60 048€ 69 950€ 65 979€ 43 679€ 68 234€ 155 402€ 83 068€ 85 055€ 74 127€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
118 219€ 99 431€ 144 387€ 139 095€ 126 746€ 127 233€ 122 025€ 131 824€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
171 199€ 168 200€ 31 062€ 21 190€ 22 200€ 16 200€ 15 082€ 15 082€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
281 688 € 259 714 € 319 127 € 345 208 € 430 712 € 523 954 € 589 135 € 642 171 € 331 039 € 335 965 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
52 795€ 105 655€ 158 515€ 264 235€ 317 095€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
211 375€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 976€ 8 789€ 7 187€ 3 167€ 1 097€ 4 909€ 4 115€ 3 236€ 3 288€ 545€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
177 781€ 160 995€ 186 561€ 204 441€ 227 694€ 251 637€ 275 207€ 297 759€ 327 751€ 335 420€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
94 931€ 89 930€ 72 584€ 31 945€ 43 406€ 56 033€ 45 578€ 24 081€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 349 687 € 1 510 850 € 1 800 832 € 1 723 826 € 1 744 043 € 1 627 361 € 2 243 134 € 1 538 176 € 2 852 649 € 2 939 356 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 018 613€ 1 166 245€ 1 428 356€ 1 386 545€ 1 370 158€ 1 296 762€ 1 878 193€ 1 224 311€ 2 601 983€ 2 735 210€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
10 706€ 117€ 215€ 766€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
53 678€ 52 860€ 52 860€ 52 860€ 52 860€ 52 860€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
52 860€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
151 421€ 135 817€ 144 276€ 130 619€ 133 784€ 129 974€ 129 343€ 83 261€ 106 667€ 65 536€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
93 678€ 82 552€ 85 790€ 79 509€ 68 475€ 71 163€ 82 208€ 55 896€ 65 182€ 38 210€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
45 712€ 46 430€ 63 167€ 42 623€ 85 332€ 43 373€ 53 224€ 81 944€ 36 841€ 24 497€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
40 263€ 26 128€ 26 383€ 31 670€ 33 434€ 33 229€ 36 600€ 39 787€ 41 761€ 75 137€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
449 105€ 584 748€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 149 863 € 1 366 211 € 1 589 518 € 1 810 571 € 2 028 286 € 2 248 983 € 2 556 091 € 15 737 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
981 849€ 1 145 459€ 1 366 139€ 1 586 819€ 1 807 499€ 2 028 179€ 2 248 859€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
168 014€ 220 752€ 223 379€ 223 752€ 220 787€ 220 804€ 307 232€ 15 737€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
909 014 € 934 902 € 1 670 003 € 2 406 325 € 3 142 322 € 3 881 793 € 4 751 434 € 26 283 € 28 497 € 29 549 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 615€ 2 977€ 111€ 1 676€ 61€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
832 367€ 860 120€ 886 128€ 1 621 806€ 2 360 875€ 3 100 271€ 3 940 518€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 647€ 74 782€ 781 260€ 781 542€ 781 447€ 781 522€ 810 916€ 26 172€ 26 821€ 29 488€