Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 642 746 € 7 856 250 € 9 069 404 € 10 049 925 € 11 059 116 € 12 003 037 € 13 052 930 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 137 564 € 5 224 305 € 6 123 236 € 7 005 866 € 7 862 682 € 8 830 428 € 9 895 722 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
14 104 € 8 984 € 4 387 € 0 € 1 292 € 9 179 € 19 187 €
005
A.I.2
Software
14 104€ 8 984€ 4 387€ 0€ 1 292€ 9 179€ 19 187€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
5 123 460 € 5 215 321 € 6 118 849 € 7 005 866 € 7 861 390 € 8 821 249 € 9 876 535 €
012
A.II.1
Pozemky
787 598€ 787 598€ 787 598€ 787 598€ 784 323€ 786 118€ 955 536€
013
A.II.2
Stavby
4 126 979€ 4 253 643€ 5 129 873€ 6 009 972€ 6 890 582€ 7 842 642€ 8 688 610€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 990€ 101 421€ 128 719€ 135 637€ 113 826€ 113 830€ 157 445€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
129 889€ 67 655€ 67 655€ 67 655€ 67 655€ 73 655€ 69 940€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 392 285 € 2 533 916 € 2 838 972 € 2 925 547 € 3 087 567 € 3 043 350 € 3 038 117 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
66 930 € 59 186 € 55 171 € 53 024 € 48 611 € 57 405 € 52 734 €
035
B.I.1
Materiál
66 930€ 59 186€ 55 171€ 53 024€ 48 611€ 57 405€ 52 734€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
22 316 € 51 784 € 81 275 € 110 765 € 140 255 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
22 316 € 51 784 € 81 275 € 110 765 € 140 255 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
22 316€ 51 784€ 81 275€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
110 765€ 140 255€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 661 025 € 1 944 597 € 2 153 102 € 2 391 570 € 2 394 568 € 2 244 395 € 2 475 829 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
515 640 € 616 279 € 745 244 € 905 905 € 845 171 € 649 640 € 766 535 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
102 045€ 220 791€ 312 324€ 272 842€ 279 403€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
413 595€ 395 488€ 432 920€ 633 063€ 565 768€ 649 640€ 766 535€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
43 500€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 413€ 126 785€ 25 723€ 21 359€ 73 637€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 145 385€ 1 231 405€ 1 281 073€ 1 459 942€ 1 549 397€ 1 573 396€ 1 635 657€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
664 330 € 530 133 € 608 383 € 429 169 € 563 113 € 630 785 € 369 299 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 857€ 17 791€ 4 265€ 3 054€ 5 101€ 1 313€ 2 288€
073
B.V.2.
Účty v bankách
641 473€ 512 342€ 604 118€ 426 115€ 558 012€ 629 472€ 367 011€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
112 897 € 98 029 € 107 196 € 118 512 € 108 867 € 129 259 € 119 091 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
658€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 992€ 1 154€ 4 442€ 1 493€ 800€ 200€ 3 212€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
109 905€ 96 875€ 102 754€ 116 361€ 108 067€ 129 059€ 115 879€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 642 746 € 7 856 250 € 9 069 404 € 10 049 925 € 11 059 116 € 12 003 037 € 13 052 930 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 584 819 € 3 456 894 € 3 444 525 € 3 537 731 € 3 521 128 € 3 509 279 € 2 620 627 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 4 316 381 € 3 131 481 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 4 316 381€ 3 131 481€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€ 2 093 680€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
139 389 € 138 771 € 136 819 € 135 989 € 135 396 € 135 396 € 134 785 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
139 389€ 138 771€ 136 819€ 135 989€ 135 396€ 135 396€ 134 785€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 € 108 750 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€ 3 618€
092
A.V.2
Ostatné fondy
105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€ 105 132€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 € 131 370 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€ 131 370€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 332 676 € -3 344 427 € -3 381 506 € -3 265 042 € -3 276 298 € -2 980 050 € -2 991 668 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
155 985€ 155 984€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 332 676€ -3 344 427€ -3 381 506€ -3 265 042€ -3 276 298€ -3 136 035€ -3 147 652€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
127 925 € 12 369 € 39 031 € 16 603 € 11 849 € -296 248 € 12 229 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 148 913 € 3 464 454 € 3 954 876 € 4 105 869 € 4 395 666 € 4 611 965 € 5 680 869 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
281 688 € 259 714 € 319 127 € 345 208 € 430 712 € 523 954 € 589 135 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
52 795€ 105 655€ 158 515€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
211 375€ 264 235€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
135 171€ 160 995€ 186 561€ 204 441€ 227 694€ 251 637€ 275 207€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 976€ 8 789€ 7 187€ 3 167€ 1 097€ 4 909€ 4 115€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
42 610€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
94 931€ 89 930€ 72 584€ 31 945€ 43 406€ 56 033€ 45 578€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
118 219 € 99 431 € 144 387 € 139 095 € 126 746 € 127 233 € 122 025 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
118 219€ 99 431€ 144 387€ 139 095€ 126 746€ 127 233€ 122 025€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
981 849€ 1 145 459€ 1 366 139€ 1 586 819€ 1 807 499€ 2 028 179€ 2 248 859€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 349 687 € 1 510 850 € 1 800 832 € 1 723 826 € 1 744 043 € 1 627 361 € 2 243 134 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 018 613 € 1 166 245 € 1 428 356 € 1 386 545 € 1 370 158 € 1 296 762 € 1 888 899 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
202 461€ 211 715€ 270 074€ 205 166€ 230 012€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
816 152€ 954 530€ 1 158 282€ 1 181 379€ 1 140 146€ 1 296 762€ 1 888 899€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
53 678€ 52 860€ 52 860€ 52 860€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
52 860€ 52 860€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
151 421€ 135 817€ 144 276€ 130 619€ 133 784€ 129 974€ 129 343€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
93 678€ 82 552€ 85 790€ 79 509€ 68 475€ 71 163€ 82 208€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
45 712€ 46 430€ 63 167€ 42 623€ 85 332€ 43 373€ 53 224€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
40 263€ 26 128€ 26 383€ 31 670€ 33 434€ 33 229€ 36 600€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
249 456 € 228 248 € 101 012 € 87 169 € 65 879 € 84 434 € 170 484 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
78 257€ 60 048€ 69 950€ 65 979€ 43 679€ 68 234€ 155 402€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
171 199€ 168 200€ 31 062€ 21 190€ 22 200€ 16 200€ 15 082€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
168 014€ 220 752€ 223 379€ 223 752€ 220 787€ 220 804€ 307 232€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
909 014 € 934 902 € 1 670 003 € 2 406 325 € 3 142 322 € 3 881 793 € 4 751 434 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 615€ 2 977€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
832 367€ 860 120€ 886 128€ 1 621 806€ 2 360 875€ 3 100 271€ 3 940 518€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
76 647€ 74 782€ 781 260€ 781 542€ 781 447€ 781 522€ 810 916€