Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 579 108 € 7 157 450 € 7 221 583 € 6 550 845 € 6 342 752 € 6 354 867 € 6 557 288 € 2 589 515 € 2 543 375 € 3 072 419 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 579 108€ 7 157 450€ 7 221 583€ 6 550 845€ 6 342 752€ 6 354 867€ 6 557 288€ 2 589 515€ 2 543 375€ 3 072 419€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 305 994 € 4 648 548 € 4 336 784 € 3 852 670 € 3 657 105 € 3 646 587 € 3 619 741 € 769 208 € 862 224 € 1 423 041 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 156 223€ 1 886 982€ 1 848 731€ 1 869 627€ 1 893 784€ 1 931 191€ 2 085 865€ 373 214€ 456 858€ 465 705€
10
B.2
Služby
2 148 850€ 2 760 912€ 2 486 220€ 1 979 723€ 1 763 814€ 1 715 153€ 1 533 876€ 395 994€ 405 366€ 957 336€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 273 114 € 2 508 902 € 2 884 799 € 2 698 175 € 2 685 647 € 2 708 280 € 2 937 547 € 1 820 307 € 1 681 151 € 1 649 378 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 981 667 € 2 705 534 € 2 699 129 € 2 480 655 € 2 464 812 € 2 398 610 € 2 505 421 € 1 901 679 € 1 685 442 € 1 413 535 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 066 579€ 1 941 122€ 1 915 494€ 1 760 055€ 1 749 870€ 1 698 390€ 1 806 942€ 1 339 355€ 1 192 322€ 979 032€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18 579€ 13 392€ 9 960€ 13 907€ 13 590€ 12 683€ 14 083€ 15 554€ 28 915€ 14 660€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
727 818€ 661 912€ 657 358€ 606 369€ 603 026€ 593 194€ 623 562€ 474 140€ 418 690€ 336 686€
16
C.4
Sociálne náklady
168 691€ 89 108€ 116 317€ 100 324€ 98 326€ 94 343€ 60 834€ 72 630€ 45 515€ 83 157€
17
D
Dane a poplatky
59 016€ 55 268€ 61 392€ 76 004€ 74 564€ 89 451€ 85 474€ 68 719€ 28 684€ 35 711€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
167 961€ 919 873€ 915 481€ 915 993€ 917 273€ 1 026 283€ 1 046 492€ 100 874€ 105 190€ 83 882€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
392€ 230€ 1 185€ 161€ 86 592€ 995 181€ 3 082€ 3 000€ 48€ 496€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
892€ 73 755€ 1 236 947€ 1 046€ 3 234€ 48€ 605€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
89 340€ -40 215€ 263 519€ 61 910€ -15 487€ 34 930€ 19 786€ 287 654€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
442 420€ 1 477 857€ 1 429 228€ 1 156 448€ 1 051 469€ 1 124 153€ 1 046 414€ 861 044€ 391 207€ 294 963€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
221 522€ 257 591€ 220 872€ 220 792€ 217 639€ 247 758€ 179 544€ 211 086€ 206 371€ 255 375€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
196 420 € 88 938 € 153 927 € 99 430 € 91 152 € -206 365 € 149 280 € 111 105 € 46 671 € 155 729 €
38
X.
Výnosové úroky
45€ 263€ 1 167€ 269€ 102€ 128€ 375€
39
N
Nákladové úroky
28 008€ 33 977€ 38 861€ 43 943€ 49 333€ 59 950€ 66 759€ 10 244€ 12 474€ 11 694€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 389€ 4 167€ 2 464€ 1 404€ 1 438€ 1 602€ 2 417€ 2 529€ 2 098€ 2 424€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-31 397 € -38 144 € -41 325 € -45 302 € -50 508 € -60 385 € -68 907 € -12 671 € -14 444 € -13 743 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
165 023 € 50 794 € 112 602 € 54 128 € 40 644 € -266 750 € 80 373 € 98 434 € 32 227 € 141 986 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
37 098 € 38 425 € 73 571 € 37 525 € 28 795 € 29 498 € 68 144 € 98 342 € 19 606 € 35 057 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
32 097€ 21 079€ 64 141€ 48 986€ 41 422€ 19 042€ 42 056€ 66 870€ 19 606€ 35 057€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 001€ 17 346€ 9 430€ -11 461€ -12 627€ 10 456€ 26 088€ 31 472€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
127 925 € 12 369 € 39 031 € 16 603 € 11 849 € -296 248 € 12 229 € 92 € 12 621 € 106 929 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
165 023 € 50 794 € 112 602 € 54 128 € 40 644 € -266 750 € 80 373 € 98 434 € 32 227 € 141 986 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
127 925 € 12 369 € 39 031 € 16 603 € 11 849 € -296 248 € 12 229 € 92 € 12 621 € 106 929 €