Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
237 422 € 222 361 € 257 974 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 041 € 21 041 € 19 300 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 041 € 21 041 € 19 300 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 041€ 21 041€ 19 300€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
222 631 € 201 320 € 238 150 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
750 € 823 € 630 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
750€ 823€ 630€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
52 804 € 71 188 € 90 128 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
52 804 € 78 728 € 97 668 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 804€ 78 728€ 97 668€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-7 540€ -7 540€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
169 077 € 129 309 € 147 392 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 662€ 3 416€ 25 435€
073
B.V.2.
Účty v bankách
155 415€ 125 893€ 121 957€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
750 € 524 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
750€ 524€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
237 422 € 222 361 € 257 974 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
35 863 € 27 272 € 22 378 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 680 € 234 € 234 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 680€ 234€ 234€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
801 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
801€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
18 952 € 14 703 € -525 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 952€ 14 703€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-525€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 591 € 4 894 € 16 029 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
68 683 € 72 187 € 126 665 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
337 € 1 769 € 3 529 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 553 € 3 315 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 553€ 3 315€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
337€ 216€ 214€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
66 147 € 69 183 € 122 155 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 320 € 41 611 € 51 599 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
31 320€ 41 611€ 51 599€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
344€ 771€ 43 312€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 063€ 1 276€ 230€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 066€ 1 335€ 486€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
32 189€ 23 991€ 26 528€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
165€ 199€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 199 € 1 235 € 981 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 199€ 1 235€ 981€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
132 876 € 122 902 € 108 931 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
132 876€ 122 902€ 108 931€