Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 33K/25/2020
  • Spisová značka 33K/25/2020
  • Prvý a posledný záznam 7.12.2020 - 17.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
17.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
17.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
17.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
29.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
29.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
13.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
25.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
15.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
10.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
12.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.9.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
25.8.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
23.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.8.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
17.8.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
17.8.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
9.8.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
27.7.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
12.7.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
22.6.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
22.6.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
18.6.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava Bratislavský
11.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský