Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEDIC Slovakia export, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
28.07.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 984€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 984 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
185 737 € 217 822 € 5 052 670 € 6 016 152 € 3 025 899 € 3 012 270 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
185 737€ 183 330€ 5 052 670€ 6 016 152€ 3 025 899€ 3 012 270€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
34 492€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
226 491 € 438 912 € 4 749 904 € 5 041 129 € 2 848 631 € 2 956 439 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 876€ 114 069€ 384 096€ 359 205€ 211 643€ 840 241€
10
B.2
Služby
169 615€ 324 843€ 4 365 808€ 4 681 924€ 2 636 988€ 2 116 198€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-40 754 € -219 106 € 302 766 € 975 023 € 177 268 € 55 831 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
62 421 € 178 922 € 148 006 € 75 988 € 14 939 €
13
C.1
Mzdové náklady
46 869€ 133 442€ 111 425€ 57 347€ 11 137€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 314€ 44 778€ 36 014€ 18 233€ 3 736€
16
C.4
Sociálne náklady
238€ 702€ 567€ 408€ 66€
17
D
Dane a poplatky
1 394€ 47 060€ 1 037€ 2 670€ 380€ 789€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 496€ 48 677€ 46 120€ 21 748€ 11 782€ 2 253€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 800€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 555€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
426€ 406 966€ 4 806€ 852€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 366€ 41 122€ 35 087€ 1 252€ 891€ 112€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-161 005 € -127 676 € 77 322 € 874 217 € 149 276 € 52 677 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 954€ 40€ 23€ 7€
39
N
Nákladové úroky
642€ 1 285€ 1 474€ 1 159€ 654€ 450€
40
XI.
Kurzové zisky
282€ 727€
41
O
Kurzové straty
427€ 594€ 996€ 390€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
368€ 545€ 1 440€ 3 686€ 2 796€ 1 202€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 155 € -1 696 € -1 960 € -5 801 € -3 817 € -1 645 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-162 160 € -129 372 € 75 362 € 868 416 € 145 459 € 51 032 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 27 979 € 191 580 € 32 020 € 11 559 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 27 979€ 191 580€ 32 020€ 11 559€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-162 160 € -132 252 € 47 383 € 676 836 € 113 439 € 39 473 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-162 160 € -129 372 € 75 362 € 868 416 € 145 459 € 51 032 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-162 160 € -132 252 € 47 383 € 676 836 € 113 439 € 39 473 €