Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Diligens Telum, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
660 250€ 891 261€ 360 018€ 7 560€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 € 16 300 € 1 204 172 € 891 261 € 360 018 € 434 560 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
298 000€ 17 261€ 358 018€ 7 560€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
360 000€ 775 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 250€ 2 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 300€ 542 000€ 99 000€ 427 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13€ 1 922€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
97 702 € 56 259 € 41 479 € 58 824 € 1 222 989 € 867 710 € 338 988 € 482 444 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
294 338€ 15 201€ 169 995€ 7 560€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 597€ 6 442€ 3 782€ 8 269€ 209 173€ 398 770€ 47 031€ 9 021€
14
D.
Služby
22 626€ 20 684€ 13 718€ 12 707€ 26 524€ 121 667€ 65 776€ 14 193€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 351 € 28 389 € 23 700 € 22 381 € 44 081 € 152 669 € 36 427 € 11 564 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 586€ 20 998€ 17 530€ 16 555€ 32 202€ 112 836€ 26 707€ 8 492€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 765€ 7 391€ 6 170€ 5 826€ 11 686€ 39 687€ 9 667€ 2 988€
19
E.4.
Sociálne náklady
193€ 146€ 53€ 84€
20
F.
Dane a poplatky
279€ 249€ 173€ 199€ 7 528€ 2 035€ 958€ 658€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 594€ 81 966€ 102 022€ 18 513€ 10 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 594€ 81 966€ 102 022€ 18 513€ 10 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 263€ 530 938€ 75 120€ 427 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
255€ 495€ 106€ 5€ 28 441€ 226€ 288€ 2 448€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-97 702 € -56 246 € -41 479 € -42 524 € -18 817 € 23 551 € 21 030 € -47 884 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-52 223 € -27 126 € -17 500 € -20 976 € 130 215 € 256 623 € 77 216 € -23 214 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 2 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
148 € 610 € 124 € 1 137 € 3 111 € 3 923 € 3 028 € 334 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 € 453 € 31 € 514 € 2 161 € 3 108 € 1 791 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16€ 453€ 31€ 514€ 2 161€ 3 108€ 1 791€
52
O.
Kurzové straty
4€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
132€ 157€ 93€ 623€ 950€ 815€ 1 233€ 334€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-148 € -610 € -124 € -1 137 € -3 110 € -3 922 € -3 026 € -334 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -43 661 € -21 927 € 19 629 € 18 004 € -48 218 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 2 880 € 4 318 € 2 153 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 2 880€ 4 318€ 2 153€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-97 850 € -56 856 € -41 603 € -44 621 € -24 807 € 15 311 € 15 851 € -48 218 €