Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 498 066€ 9 357 853€ 5 766 650€ 3 873 643€ 5 297 032€ 4 952 203€ 5 124 500€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 447 102 € 9 334 995 € 5 753 552 € 3 868 189 € 5 296 814 € 4 952 168 € 5 111 886 € 6 366 759 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 436 577€ 9 307 388€ 5 751 498€ 3 850 602€ 5 296 730€ 4 947 903€ 5 076 849€ 6 298 054€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 647€ 57 758€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 525€ 27 607€ 2 054€ 17 587€ 84€ 4 265€ 5 390€ 10 947€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 251 717 € 9 408 381 € 5 714 100 € 3 750 256 € 5 239 592 € 4 895 615 € 5 043 960 € 6 302 388 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 927 484€ 9 123 146€ 5 566 902€ 3 627 346€ 5 084 096€ 4 767 045€ 4 909 831€ 6 156 083€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 755€ 21 793€ 3 358€ 6 976€ 50 923€ 6 981€ 9 970€ 25 737€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
146 834€ 87 720€ 87 052€ 64 083€ 54 915€ 52 550€ 53 785€ 57 370€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
112 213 € 142 162 € 37 277 € 29 189 € 29 501 € 24 581 € 42 651 € 39 915 €
16
E.1.
Mzdové náklady
80 996€ 105 288€ 26 089€ 21 612€ 19 364€ 18 086€ 29 833€ 28 305€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 583€ 34 859€ 9 123€ 7 577€ 7 097€ 6 146€ 10 705€ 9 951€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 634€ 2 015€ 2 065€ 3 040€ 349€ 2 113€ 1 659€
20
F.
Dane a poplatky
9 629€ 10 163€ 615€ 2 637€ 703€ 305€ 681€ 633€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 482€ 17 917€ 16 042€ 16 042€ 18 910€ 19 959€ 19 965€ 21 615€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 482€ 17 917€ 16 042€ 16 042€ 18 910€ 19 959€ 19 965€ 21 615€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 180€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 320€ 5 480€ 2 854€ 3 983€ 544€ 24 194€ 3 897€ 1 035€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
195 385 € -73 386 € 39 452 € 117 933 € 57 222 € 56 553 € 67 926 € 64 371 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
357 504 € 74 729 € 94 186 € 152 197 € 106 796 € 121 327 € 132 910 € 116 622 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
50 964 € 22 857 € 13 098 € 5 453 € 217 € 35 € 12 614 € 2 282 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 € 800 € 3 € 1 € 2 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13€ 800€ 3€ 1€ 2€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
50 951€ 22 857€ 7 020€ 1 483€ 214€ 34€ 1 600€ 2 276€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
5 278€ 3 970€ 11 012€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
202 337 € 23 243 € 20 856 € 101 416 € 14 983 € 14 651 € 27 877 € 89 346 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 805 € 5 333 € 9 127 € 7 518 € 10 072 € 11 110 € 15 671 € 23 234 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 805€ 5 333€ 9 127€ 7 518€ 10 072€ 11 110€ 15 671€ 23 234€
52
O.
Kurzové straty
41 265€ 11 569€ 6 224€ 76 148€ 1 082€ 56€ 2 175€ 5 382€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
145 181€ 1 781€ 13 401€ 50 066€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 086€ 6 341€ 3 724€ 4 349€ 3 829€ 3 485€ 10 031€ 10 664€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-151 373 € -386 € -7 758 € -95 963 € -14 766 € -14 616 € -15 263 € -87 064 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
44 012 € -73 772 € 31 694 € 21 970 € 42 456 € 41 937 € 52 663 € -22 693 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
48 962 € 7 310 € 4 728 € 9 428 € 7 079 € 10 811 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
48 962€ 7 310€ 4 728€ 9 428€ 7 079€ 10 811€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 950 € -73 772 € 24 384 € 17 242 € 33 028 € 34 858 € 41 852 € -22 694 €