Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
10.06.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 699€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 699 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 056 217 € 7 021 243 € 5 070 379 € 3 995 192 € 2 209 488 € 1 168 199 € 873 279 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 056 217€ 7 021 243€ 5 070 379€ 3 995 192€ 2 209 488€ 1 168 199€ 873 279€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 751 962 € 6 780 282 € 4 919 990 € 3 865 041 € 2 167 885 € 1 131 536 € 849 790 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 349€ 59 310€ 41 928€ 33 574€ 13 560€ 12 460€ 7 755€
10
B.2
Služby
7 695 613€ 6 720 972€ 4 878 062€ 3 831 467€ 2 154 325€ 1 119 076€ 842 035€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
306 954 € 240 961 € 150 389 € 130 151 € 41 603 € 36 663 € 23 489 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
152 300 € 106 226 € 76 432 € 40 539 € 15 274 € 16 280 € 1 082 €
13
C.1
Mzdové náklady
112 550€ 78 614€ 58 051€ 31 067€ 11 591€ 12 039€ 800€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
39 648€ 27 612€ 18 381€ 9 472€ 3 683€ 4 236€ 282€
16
C.4
Sociálne náklady
102€ 5€
17
D
Dane a poplatky
749€ 882€ 514€ 465€ 690€ 525€ 425€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 900€ 16 309€ 18 161€ 14 282€ 7 445€ 4 063€ 5 241€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 500€ 4 333€ 13 417€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 298€ 4 166€ 10 937€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 562€ 3 519€ 11 211€ 7 341€ 2 183€ 523€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 062€ 40€ 298€ 4 289€ 807€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
131 505 € 116 206 € 60 301 € 86 243 € 25 237 € 16 169 € 16 457 €
38
X.
Výnosové úroky
15€ 16€ 282€ 15€ 18€ 18€ 4€
39
N
Nákladové úroky
5€ 4€
40
XI.
Kurzové zisky
3 671€ 279€ 1 226€ 129€ 2 265€ 3 750€ 64€
41
O
Kurzové straty
89 386€ 72 786€ 20 324€ 10 333€ 1 135€ 2 660€ 2 763€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 296€ 4 266€ 15€ 3 379€ 1 089€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 047€ 12 977€ 16 922€ 61 267€ 17 466€ 11 900€ 1 454€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-98 451 € -81 202 € -35 723 € -71 461 € -12 943 € -9 703 € -4 149 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
33 054 € 35 004 € 24 578 € 14 782 € 12 294 € 6 466 € 12 308 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 134 € 9 724 € 7 982 € 5 495 € 3 160 € 2 900 € 3 156 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 134€ 9 724€ 7 982€ 5 495€ 3 160€ 2 900€ 3 156€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
22 920 € 25 280 € 16 596 € 9 287 € 9 134 € 3 566 € 9 152 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
33 054 € 35 004 € 24 578 € 14 782 € 12 294 € 6 466 € 12 308 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
22 920 € 25 280 € 16 596 € 9 287 € 9 134 € 3 566 € 9 152 €