Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BESTRENT s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 077 280€ 2 588 563€ 1 089 733€ 835 333€ 562 303€ 557 752€ 307 775€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
949 864€ 2 094 168€ 908 401€ 742 488€ 459 802€ 425 188€ 252 408€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
127 416 € 494 395 € 181 332 € 92 845 € 102 501 € 132 564 € 55 367 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 344 434 € 5 796 631 € 5 138 578 € 3 960 612 € 2 862 857 € 1 299 404 € 462 077 € 1 400 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 344 434€ 5 796 631€ 5 138 578€ 3 960 612€ 2 862 857€ 1 299 404€ 462 077€ 1 400€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 975 190 € 3 922 728 € 3 264 888 € 2 493 238 € 2 009 368 € 977 716 € 422 450 € 1 400 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
896 829€ 752 696€ 791 708€ 900 987€ 762 238€ 341 711€ 189 956€ 1 400€
10
B.2
Služby
4 078 361€ 3 170 032€ 2 473 180€ 1 592 251€ 1 247 130€ 636 005€ 232 494€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 496 660 € 2 368 298 € 2 055 022 € 1 560 219 € 955 990 € 454 252 € 94 994 € 0 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 571 500 € 1 424 050 € 1 250 040 € 936 969 € 630 303 € 314 205 € 60 274 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 125 744€ 1 018 502€ 897 988€ 673 012€ 452 426€ 225 584€ 42 734€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
391 975€ 355 750€ 311 529€ 233 162€ 159 139€ 78 516€ 15 010€
16
C.4
Sociálne náklady
53 781€ 49 798€ 40 523€ 30 795€ 18 738€ 10 105€ 2 530€
17
D
Dane a poplatky
33 961€ 28 512€ 52 498€ 35 158€ 11 375€ 6 080€ 774€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
576 397€ 545 548€ 457 720€ 347 336€ 180 436€ 114 592€ 21 995€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
296 488€ 136 941€ 142 482€ 78 148€ 158 328€ 4 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
224 483€ 96 784€ 134 906€ 70 939€ 141 247€ 3 038€ 8 608€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
19 334€ 41 599€ 34 714€ 18 119€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
219 339€ 211 532€ 117 785€ 26 919€ 24 833€ 12 330€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
304 284€ 264 789€ 121 774€ 45 145€ 50 707€ 1 282€ 729€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
282 528 € 315 489 € 263 637 € 211 620 € 125 083 € 31 685 € 2 614 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
134 001€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
131 347€
38
X.
Výnosové úroky
16 901€ 1 802€ 2 425€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
40 456€ 46 383€ 36 897€ 32 729€ 18 581€ 6 918€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 15€ 6€ 2€ 30€
41
O
Kurzové straty
128€ 65€ 84€ 357€ 158€ 25€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 603€ 11 207€ 28 912€ 21 958€ 2 793€ 8 200€ 789€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 284 € -55 853 € -60 799 € -55 038 € -21 529 € -15 112 € -788 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
252 244 € 259 636 € 202 838 € 156 582 € 103 554 € 16 573 € 1 826 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
61 362 € 57 606 € 38 707 € 53 457 € 23 574 € 3 997 € 589 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
100 852€ 70 270€ 79 732€ 53 457€ 23 574€ 3 997€ 589€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-39 490€ -12 664€ -41 025€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
190 882 € 202 030 € 164 131 € 103 125 € 79 980 € 12 576 € 1 237 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
252 244 € 259 636 € 202 838 € 156 582 € 103 554 € 16 573 € 1 826 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
190 882 € 202 030 € 164 131 € 103 125 € 79 980 € 12 576 € 1 237 €