Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 014 744 € 855 271 € 763 262 € 668 470 € 698 720 € 632 890 € 380 129 € 136 825 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 004 771 € 841 388 € 748 362 € 653 610 € 684 787 € 618 207 € 380 122 € 136 552 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
817 € 1 699 € 1 731 € 817 €
039
B.I.5
Tovar
817€ 817€ 817€ 817€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
882€ 914€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
804 905 € 720 237 € 690 851 € 623 690 € 678 441 € 595 570 € 308 347 € 118 902 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
427 088 € 338 227 € 286 166 € 235 151 € 304 275 € 507 208 € 185 390 € 41 912 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
427 088€ 338 227€ 286 166€ 235 151€ 304 275€ 507 208€ 185 390€ 41 912€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
180 784€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 096€ 5 668€ 19 074€ 9 887€ 17 305€ 16 351€ 21 498€ 29 575€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
371 721€ 376 342€ 385 611€ 197 868€ 356 861€ 72 011€ 101 459€ 47 415€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
199 866 € 121 151 € 57 511 € 29 920 € 5 529 € 20 938 € 70 044 € 16 833 €
072
B.V.1.
Peniaze
162 705€ 89 111€ 35 991€ 4 483€ 3 432€ 7 566€ 2 600€ 1 468€
073
B.V.2.
Účty v bankách
37 161€ 32 040€ 21 520€ 25 437€ 2 097€ 13 372€ 67 444€ 15 365€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 973 € 13 883 € 14 900 € 14 860 € 13 933 € 14 683 € 7 € 273 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 973€ 13 883€ 14 900€ 14 860€ 13 933€ 14 683€ 7€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
273€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 014 744 € 855 271 € 763 262 € 668 470 € 698 720 € 632 890 € 380 129 € 136 825 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-206 687 € -222 791 € -253 043 € -285 468 € -329 534 € -434 015 € -450 730 € -440 193 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-323 290 € -353 542 € -385 967 € -430 034 € -536 435 € -550 730 € -540 194 € -4 228 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-323 290€ -353 542€ -385 967€ -430 034€ -536 435€ -550 730€ -540 194€ -4 228€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 103 € 30 251 € 32 424 € 44 066 € 106 401 € 16 715 € -10 536 € -535 965 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 221 431 € 1 078 062 € 1 016 305 € 953 938 € 1 028 254 € 1 066 905 € 830 859 € 576 781 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
361 € 145 € 156 € -6 € -6 € 9 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
361€ 145€ 156€ -6€ -6€ 9€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 114 761 € 1 043 418 € 750 167 € 952 550 € 1 028 098 € 1 058 611 € 822 365 € 575 107 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
746 507 € 725 220 € 471 158 € 705 438 € 785 222 € 819 778 € 525 423 € 277 267 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
746 507€ 725 220€ 471 158€ 705 438€ 785 222€ 819 778€ 525 423€ 277 267€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 659€ 4 666€ 3 520€ 2 344€ 2 144€ 911€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 010€ 2 929€ 2 187€ 1 520€ 1 410€ 604€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
600€ 618€ 3 317€ 3 263€ 3 317€ 2 928€ 1 036€ 228€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
359 985€ 309 985€ 269 985€ 239 985€ 236 005€ 235 905€ 295 906€ 296 097€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 163 € 2 078 € 1 644 € 1 243 € 300 € 500 € 1 665 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 163€ 2 078€ 1 644€ 1 243€ 1 665€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
300€ 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
103 146€ 32 566€ 264 494€ 8 000€ 8 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
237 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
237€