Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skillrs s.r.o. v likvidácii

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.03.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 998 € 40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 € 14 012 € 3 977 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 998 € 40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 € 14 012 € 3 977 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 211 € 28 969 € 207 775 € 18 673 € 20 492 € 63 726 € 364 € 6 184 € 32 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
900€ 28 969€ 32 588€ 2 222€ 2 212€ 3 290€ 292€ 6 109€ 32€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
72€ 75€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1€ 3 187€ 251€ 2 280€ 9 836€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 310€ 172 000€ 16 200€ 16 000€ 50 600€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
16 787 € 11 583 € 275 332 € 87 487 € 159 685 € 15 511 € 90 117 € 7 828 € 3 945 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 787€ 11 583€ 275 332€ 87 487€ 159 685€ 15 511€ 1 008€ 5 050€ 2 929€
057
B.IV.2
Účty v bankách
89 109€ 2 778€ 1 016€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 998 € 40 552 € 483 107 € 106 160 € 180 177 € 79 237 € 90 481 € 14 012 € 3 977 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 851 € 19 780 € 19 502 € 15 286 € 14 223 € 11 587 € 6 855 € 5 980 € 3 977 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
422 € 421 € 421 € 368 € 237 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
14 358 € 14 081 € 9 865 € 8 854 € 6 350 € 1 855 € 980 € -1 023 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 003€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 023€ -1 023€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
71 € 278 € 4 216 € 1 064 € 2 636 € 4 732 € 875 € 2 003 € -1 023 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
147 € 20 772 € 463 605 € 90 874 € 165 954 € 67 650 € 797 € 8 032 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
150 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
150€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
147 € 20 772 € 463 605 € 90 874 € 165 954 € 67 500 € 797 € 8 032 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6€ 6 750€ 77 971€ 90 250€ 100 954€ 43 278€ 213€ 7 529€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
11 093€ 384 386€ 64 152€ 22 979€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
141€ 2 929€ 1 248€ 624€ 848€ 1 243€ 584€ 503€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
82 829 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
82 829€