Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skillrs s.r.o. v likvidácii

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.03.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
88 € 231 707 € 170 315 € 77 741 € 113 547 € 175 022 € 12 862 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
229 068€ 170 314€ 77 673€ 113 547€ 175 008€ 12 862€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88€ 2 639€ 1€ 68€ 14€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
4 € 231 535 € 157 120 € 76 264 € 108 490 € 167 543 € 10 949 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13€ 214€ 57€ 153€
11
C.
Služby
4€ 231 115€ 156 988€ 75 564€ 107 862€ 166 585€ 10 693€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
216€ 126€ 216€ 198€ 192€ 103€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
204€ 6€ 471€ 216€ 709€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
84 € 172 € 13 195 € 1 477 € 5 057 € 7 479 € 1 913 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-4 € -2 047 € 13 326 € 2 096 € 5 471 € 8 366 € 2 016 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 273 € 548 € 0 € 10 € 24 € 4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€
25
XI.
Kurzové zisky
2 273€ 548€ 10€ 24€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 039 € 8 405 € 5 € 1 781 € 1 654 € 562 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
562€
32
N.
Kurzové straty
222€ 936€ 5€ 283€ 177€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 817€ 7 469€ 1 498€ 1 477€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
234 € -7 857 € -5 € -1 771 € -1 630 € -558 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
84 € 406 € 5 338 € 1 472 € 3 286 € 5 849 € 1 355 €
36
P.
Daň z príjmov
13€ 128€ 1 122€ 408€ 650€ 1 117€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
71 € 278 € 4 216 € 1 064 € 2 636 € 4 732 € 875 €