Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 160€ 33 000€ 9 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 096 689 € 1 004 472 € 5 297 345 € 3 444 757 € 10 270 514 € 5 508 968 € 10 625 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 964 134€ 638 790€ 5 242 684€ 3 327 278€ 10 024 750€ 5 495 147€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
73 834€ 208 884€ 29 280€ 17 160€ 33 000€ 9 000€ 10 625€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
58 333€ 108 333€ 4 167€ 212 235€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
388€ 48 465€ 25 381€ 96 152€ 529€ 4 821€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 309 636 € 1 109 692 € 5 229 043 € 3 274 575 € 10 363 404 € 5 418 485 € 6 125 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 560 254€ 227 075€ 4 503 685€ 2 380 841€ 9 697 054€ 5 179 383€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 994€ 62 639€ 25 401€ 21 931€ 34 658€ 13 008€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
386 503€ 519 665€ 309 204€ 600 285€ 216 211€ 162 923€ 2 653€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
38 255 € 30 429 € 72 725 € 44 583 € 41 984 € 17 248 € 3 448 €
16
E.1.
Mzdové náklady
27 850€ 22 417€ 53 629€ 33 607€ 31 190€ 12 750€ 3 448€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 759€ 7 890€ 18 877€ 10 782€ 10 453€ 4 489€
19
E.4.
Sociálne náklady
646€ 122€ 219€ 194€ 341€ 9€
20
F.
Dane a poplatky
5 411€ 1 586€ 345€ 463€ 606€ 789€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
59 771€ 56 494€ 52 822€ 49 558€ 29 709€ 14 735€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 771€ 56 494€ 52 822€ 49 558€ 29 709€ 14 735€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
63 194€ 75 588€ 16 666€ 202 778€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
172 254€ 136 216€ 264 861€ 160 248€ 140 404€ 30 399€ 24€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
787 053 € -105 220 € 68 302 € 170 182 € -92 890 € 90 483 € 4 500 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 067 217 € 38 295 € 433 674 € 341 381 € 109 827 € 148 833 € 7 972 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 € 3 € 8 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
175 986 € 6 376 € 26 692 € 27 973 € 13 975 € 2 268 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
162 111 € 5 340 € 23 746 € 25 640 € 1 556 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
162 111€ 5 340€ 23 746€ 25 640€ 1 556€
52
O.
Kurzové straty
11 673€ 20€ 1 144€ 11€ 74€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 202€ 1 036€ 2 926€ 1 189€ 12 408€ 2 194€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-175 986 € -6 376 € -26 692 € -27 963 € -13 972 € -2 260 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
611 067 € -111 596 € 41 610 € 142 219 € -106 862 € 88 223 € 4 500 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
146 702 € 27 243 € 5 521 € 66 177 € 25 379 € 26 388 € 984 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
146 702€ 27 243€ 5 521€ 66 177€ 25 379€ 26 388€ 984€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
464 365 € -138 839 € 36 089 € 76 042 € -132 241 € 61 835 € 3 516 €