Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHARMATRADE s.r.o. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
14 246 € 174 653 € 482 751 € 451 306 € 121 756 € 4 890 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
161 286€ 376 520€ 396 354€ 117 170€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60€ 3 234€ 106 110€ 54 713€ 4 586€ 4 890€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 000€ 10 133€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
186€ 121€ 239€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 940 € 73 396 € 224 057 € 614 527 € 437 130 € 110 018 € 5 422 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
54 391€ 102 922€ 352 269€ 298 468€ 44 419€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 497€ 2 489€ 7 838€ 67 828€ 14 922€ 8 844€
11
C.
Služby
356€ 1 155€ 41 882€ 120 007€ 70 226€ 25 990€ 1 700€
12
D.
Osobné náklady
52 788€ 65 192€ 47 902€ 27 721€ 3 722€
13
E.
Dane a poplatky
115€ 330€ 388€ 1 222€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 849€ 8 084€ 4 207€ 1 393€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 513€ 13 251€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
87€ 848€ 412€ 817€ 1 017€ 429€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 940 € -59 150 € -49 404 € -131 776 € 14 176 € 11 738 € -532 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-3 853 € -57 975 € 11 878 € -57 474 € 67 451 € 42 503 € 3 190 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
912 € 2 731 € 5 345 € 5 284 € 1 019 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
438€ 1 511€ 3 619€ 3 027€ 584€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
474€ 1 220€ 1 726€ 2 257€ 435€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-912 € -2 731 € -5 340 € -5 284 € -1 019 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 940 € -60 062 € -52 135 € -137 116 € 8 892 € 10 719 € -532 €
36
P.
Daň z príjmov
2 295€ 1 874€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 940 € -60 062 € -52 135 € -137 116 € 6 597 € 8 845 € -1 012 €