Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHARMATRADE s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
14 246 € 174 653 € 482 751 € 451 306 € 121 756 € 4 890 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
161 286€ 376 520€ 396 354€ 117 170€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60€ 3 234€ 106 110€ 54 713€ 4 586€ 4 890€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 000€ 10 133€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
186€ 121€ 239€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 940 € 73 396 € 224 057 € 614 527 € 437 130 € 110 018 € 5 422 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
54 391€ 102 922€ 352 269€ 298 468€ 44 419€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 497€ 2 489€ 7 838€ 67 828€ 14 922€ 8 844€
11
C.
Služby
356€ 1 155€ 41 882€ 120 007€ 70 226€ 25 990€ 1 700€
12
D.
Osobné náklady
52 788€ 65 192€ 47 902€ 27 721€ 3 722€
13
E.
Dane a poplatky
115€ 330€ 388€ 1 222€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 849€ 8 084€ 4 207€ 1 393€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 513€ 13 251€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
87€ 848€ 412€ 817€ 1 017€ 429€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 940 € -59 150 € -49 404 € -131 776 € 14 176 € 11 738 € -532 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-3 853 € -57 975 € 11 878 € -57 474 € 67 451 € 42 503 € 3 190 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
912 € 2 731 € 5 345 € 5 284 € 1 019 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
438€ 1 511€ 3 619€ 3 027€ 584€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
474€ 1 220€ 1 726€ 2 257€ 435€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-912 € -2 731 € -5 340 € -5 284 € -1 019 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 940 € -60 062 € -52 135 € -137 116 € 8 892 € 10 719 € -532 €
36
P.
Daň z príjmov
2 295€ 1 874€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 940 € -60 062 € -52 135 € -137 116 € 6 597 € 8 845 € -1 012 €