Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bau-mont s.r.o.

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 901 819 € 70 000 € 30 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 901 670€ 70 000€ 30 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
149€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 713 719 € 49 274 € 30 310 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 181€ 42€
11
C.
Služby
1 405 094€ 42 280€ 30 310€
12
D.
Osobné náklady
245 424€ 5 922€
13
E.
Dane a poplatky
1 182€ 1 030€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 810€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
188 100 € 20 726 € -310 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
447 395 € 27 678 € -310 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 € 5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 5€
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
910 € 74 € 28 € 9 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
590€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
320€ 74€ 28€ 9€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-907 € -74 € -28 € -4 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
187 193 € 20 652 € -28 € -314 €
36
P.
Daň z príjmov
39 210€ 4 876€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
147 983 € 15 776 € -508 € -314 €