Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2017 2016 2015
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 866 928 € 1 081 709 € 39 800 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
12 655€ 4 500€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 848 179€ 1 076 386€ 39 100€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1€ 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 093€ 73€ 700€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 561 455 € 1 082 241 € 91 825 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
103 572€ 65 195€ 5 546€
11
C.
Služby
2 067 576€ 749 135€ 48 661€
12
D.
Osobné náklady
376 570€ 260 873€ 36 986€
13
E.
Dane a poplatky
2 208€ 1 250€ 214€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 851€ 1 305€ 418€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 812€ 1 708€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 809€ 2 775€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
305 473 € -532 € -52 025 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
689 629 € 266 556 € -15 107 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
28 970 € 277 €
24
X.
Výnosové úroky
4€ 4€
25
XI.
Kurzové zisky
28 750€ 273€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
216€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
53 171 € 987 € 10 €
32
N.
Kurzové straty
52 400€ 315€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
771€ 672€ 10€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-24 201 € -710 € -10 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
281 272 € -1 242 € -52 035 €
36
P.
Daň z príjmov
64 411€ 4 707€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
216 861 € -5 949 € -52 035 €