Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 952 € 22 552 € 18 097 € 20 348 € 8 891 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 250 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 250 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 250€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 702 € 22 552 € 18 097 € 20 287 € 8 885 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 002 € 4 350 € 4 096 € 1 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 733€ 1 505€ 3 601€ 1 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
712€ 2 845€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 557€ 495€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 700 € 18 202 € 14 001 € 18 787 € 8 885 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 700€ 18 202€ 14 001€ 18 432€ 8 082€
057
B.IV.2
Účty v bankách
355€ 803€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
61 € 6 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61€ 6€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 952 € 22 552 € 18 097 € 20 348 € 8 891 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 995 € 14 889 € 17 076 € 17 227 € 7 941 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
465 € 465 € 465 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 424 € 11 611 € 11 762 € 2 941 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 941€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
106 € -2 187 € -151 € 9 286 € 2 941 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 957 € 7 663 € 1 021 € 3 121 € 950 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 503 € 601 € 1 021 € 3 120 € 950 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 645€ 544€ 604€ 133€ 101€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
266€ 43€ 60€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
-23€ 4€ 3€ 10€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9€ 10€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
615€ 10€ 354€ 2 619€ 829€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
350€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 454 € 7 062 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 454€ 7 062€