Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 552 € 18 097 € 20 348 € 8 891 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
22 552 € 18 097 € 20 287 € 8 885 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 350 € 4 096 € 1 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 505 € 3 601 € 1 500 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 845 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
495 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 202 € 14 001 € 18 787 € 8 885 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 202 € 14 001 € 18 432 € 8 082 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
355 € 803 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
61 € 6 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61 € 6 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 552 € 18 097 € 20 348 € 8 891 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 889 € 17 076 € 17 227 € 7 941 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
465 € 465 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 611 € 11 762 € 2 941 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 941 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 187 € -151 € 9 286 € 2 941 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 663 € 1 021 € 3 121 € 950 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
601 € 1 021 € 3 120 € 950 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
544 € 604 € 133 € 101 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
43 € 60 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 € 3 € 10 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 € 10 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 € 354 € 2 619 € 829 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
350 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 062 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 062 €