Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare Startup Consolidation s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 778 701 € 2 456 611 € 613 076 € 1 583 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 542 436€ 2 215 179€ 475 760€ 1 583€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 909€ 5 045€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
232 356€ 236 387€ 137 316€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 793 230 € 2 344 413 € 589 642 € 199 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 178€ 85 925€ 87 066€
11
C.
Služby
3 617 846€ 2 163 616€ 494 042€ 199€
12
D.
Osobné náklady
23 332€ 20 821€ 1 873€
13
E.
Dane a poplatky
4 882€ 3 716€ 880€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 715€ 21 341€ 2 328€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 570€ 37 124€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-6 816€ 6 860€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 523€ 5 010€ 3 453€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-14 529 € 112 198 € 23 434 € 1 384 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-149 588 € -34 362 € -105 348 € 1 384 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 226 € 2 454 € 410 € 5 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 828€ 2 056€ 285€
32
N.
Kurzové straty
44€ 35€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
354€ 363€ 123€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 224 € -2 454 € -410 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-17 753 € 109 744 € 23 024 € 1 379 €
36
P.
Daň z príjmov
263€ 540€ 290€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-18 016 € 109 204 € 23 024 € 1 089 €